TAČR - program TREND

Dlouho očekávaný program TREND je tady, a to s velmi štědrou alokací. Žadatelům nabídne 2 mld. Kč!!!

Technologická agentura České republiky informovala o vyhlášení 5. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 1 – “Technologičtí lídři”. Podpořen bude průmyslový výzkum a experimentální vývoj podniků všech velikostí, které již mají v této oblasti zkušenosti.

Příjem žádostí
Od 23. 12. 2021 do 16. 2. 2022

Míra podpory
Až 70 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Podniky všech velikostí (včetně pražských) a výzkumné organizace

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Výzkumně-vývojové aktivity, jejichž výsledkem je: průmyslový či užitný vzor, prototyp, užitný vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie apod.

Příjemci dotace:

 • Hlavním uchazečem o podporu mohou být pouze podniky, které mají minimálně dvouletou účetní historii, tj. min. dvě zpracované roční účetní závěrky). Dalším účastníkem projektu může být podnik či výzkumná organizace.

Harmonogram:

 • Vyhlášení programu: 22. 12. 2021.
 • Příjem žádostí: od 23. 12. 2021 do 16. 2. 2022.

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady na mzdy VaV pracovníků podílejících se na projektu, dále subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady související s VaV aktivitami (materiál, vybavení, smluvní výzkum apod.)

 

Vybraná omezení:

 • Podnik může podat pouze 1 žádost, uchazečem může být pouze podnik, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice, délka řešení projektu musí být stanovena na 12 – 40 měsíců, nejzazší termín ukončení realizace projektu je prosinec 2025. 

Výše podpory:

 • Maximální intenzita podpory je stanovena na 70 %, přičemž maximální částka podpory je 40 mil. Kč.

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás