Věda a výzkum

TAČR – PROGRAM ÉTA

Smyslem programu je podpořit takové návrhy projektů, které využijí teoretických východisek, znalostí, zkušeností a výzkumných metod společenskovědních, humanitně-vědních nebo uměleckých oborů, které budou reagovat – v případné interdisciplinární spolupráci s obory technickými, přírodovědnými nebo lékařskými – na výzvy, jímž člověk a společnost čelí.

Inovace – Inovační projekt

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Aplikace

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Pražský voucher na inovativní projekty

Využijte poslední šanci k získání dotace na inovační projekty z Pražského voucheru. Příjem žádostí potvrá maximálně do 17. 9. 2020. Proto neváhejte a kontaktujte nás k domluvě konzultace.

TAČR – TREND

Zvyšte mezinárodní konkurenceschopnost vašeho podnikání, především rozšířením vaší působnosti na trzích v zahraničí či pronikáním na nové trhy díky výsledkům výzkumu a vývoje. Výstupem projektu může být např. průmyslový vzor, užitný vzor, patent, software nebo prototyp.

Proof of concept

Získejte až 60 % uznatelných nákladů na podporu aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem.

KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

Program podporuje spolupráci firem a zkušených kreativců z jižní Moravy. Pokud máte vlastní unikátní produkt nebo službu, pak můžete získat až 100 000 Kč na projekt s kreativním profesionálem, který dá vašemu podnikání nový rozměr.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský

Kontaktujte nás