Dotace na elektromobily a na úspory energií

Energetické úspory v bytových domech

Chcete využít dotací na fotovoltaický systém a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

 

Elektromobilita

Všemi elektromobilovými nadšenci očekávaná výzva se blíží! Na rozvoj čisté mobility je předběžně vyčleněno 940 mil. Kč.

Fotovoltaické systémy

Chcete využít dotací na fotovoltaický systém a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Úspory energie

Již v létě 2022 bude vyhlášena nová výzva na snížení energetické náročnosti podnikání. Nově bude možné realizovat projekty i pro podniky se sídlem na území hl. města Prahy a zapojit se budou moci i velké podniky.

Úspora vody v podnicích

Opatření vedoucí úspoře vody v podnicích. Výzva se zaměří na využití úsporných recyklačních výrobních i nevýrobních technologií v rámci hospodaření s vodou v podnicích.

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Program na zmírnění ekonomických dopadů

Účelem dotačních programů je podpora žadatelů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy. Podpora je zaměřena na zmírnění dopadů rostoucích cen energií.

Nová zelená úsporám – pro rodinné a bytové domy

Účelem projektu je získání dotace na různé aktivity pro rodinné a bytové domy. Nejčastější možností využití dotačního programu Nová zelená úsporám představují aktivity spojené s instalací fotovoltaických panelů, zateplení budov nebo změna způsobu vytápění.

OPTAK – Udžitelné hospodaření s vodou – Výzva I. 

Výzva cílí na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

DMI_9525

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, MBA

Kontaktujte nás