Tým CCT

Mgr. Martin Kovalský, MBA

Jednatel
Je zakladatelem a jednatelem společnosti Czech Cool Trade. Mezi jeho hlavní kompetence patří tvorba strategií firmy a její rozvoj. Tvoří nové služby podporující podnikání členů firemní komunity CCT. Členům poskytuje konzultace a nachází nové možnosti realizace společných projektů.

Odborné znalosti získal studiem Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě, Politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a navazujícím magisterským studiem Evropských studií a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Je také absolventem studijního oboru Business a management zakončeného udělením titulu MBA.   

Velmi pozitivně jej ovlivnil pracovní pobyt v Londýně v letech 2003 a 2004. První odborné zkušenosti získal při stáži na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Pracovní zkušenosti poté získal jako projektový a obchodní manažer pro společnost COFET a.s., dále jako Key account manager a konzultant v oblasti dotací EU.

Rovněž působil v dozorčích radách Vědecko-technologického parku, a.s., nebo Ostravského informačního servisu, s.r.o. V letech 2006 až 2010 zastával funkci radního a zastupitele Městského obvodu Ostrava-Svinov a zastupitele Statutárního města Ostrava. V letech 2009 až 2015 poskytoval své služby coby asistent senátora Parlamentu České republiky. Od roku 2013 je jednatelem poradenské společnosti Czech Cool Trade s.r.o.

Volný čas rád tráví se svou ženou Karolinou, dětmi Terezkou, Julinkou a také se svými čtyřnohými mazlíčky plemene Rhodesian Ridgeback Metym a Mikym. Energii a inspiraci často čerpá v jeho oblíbeném městě, kterým je Londýn. Je velkým fanouškem londýnské Chelsea a ostravského Baníku. Z hokejových týmů fandí především hokejistům z Vítkovic. Hraje florbal, tenis a je milovníkem golfu. V rámci relaxace rád čte.

Ing. Pavel Dombek, MBA

Výkonný ředitel
V Czech Cool Trade působí na pozici výkonného ředitele a je zodpovědný za řízení každodenních činností ve společnosti, za strategické plánování, za vedení členů týmu, jehož je také součástí a podílí se na jednotlivých projektech. Nedílnou součástí jeho činnosti je péče o členy firemní komunity CCT.

Vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde získal odborné znalosti o fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto znalosti využívá převážně v rámci poradenství pro podnikatele, ale také jako konzultant při tvorbě finančních plánů a rozpočtů u investičních dotačních programů.

Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a turistice. Rád navštěvuje kulturní akce, hlavně divadla a koncerty. Kvalitně si odpočine u dobré knihy nebo dokumentu.

Ing. Tomáš Melecký, MBA

Partner CCT Ostrava

Ve společnosti Czech Cool Trade působí jako partner. V rámci svých kompetencí aktivně řeší nové akvizice, vyhledává a následně propojuje společnosti v rámci firemní komunity CCT. Také se zabývá komunikací s příslušnými zástupci ohledně marketingových aktivit a dalších možností, jak co nejlépe využít služeb poskytovaných poradenskou společností Czech Cool Trade.

Vysokoškolské vzdělání získal během studia Ekonomiky a podnikání na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě. Magisterské studium absolvoval na Obchodní-podnikatelské fakultě v Karviné, která spadá pod Slezskou univerzitu v Opavě. Také ukončil studium MBA na European Institute of Business Studies v Ostravě.

Své praktické zkušenosti nashromáždil téměř po dobu 10 let v rodinné firmě „Vaříme pro Vás“, kde byl zodpovědný za celkovou obchodní a marketingovou strategii, stejně jako za vedení a realizaci nových projektů.

Po dobu více než 10 let aktivně podporuje charitativní činnosti. Je členem organizace „Sára dětem“, která pravidelně pořádá projekty na podporu dětské onkologie. Je spoluzakladatelem spolku „Idea spot“, který se věnuje dobročinným aktivitám pro místní komunitu v Bílovci. Dále je ambasadorem iniciativy „Rozběháme Česko“ a zakladatelem „Rozběháme Bílovec“. Od roku 2018 je členem Mediální komise a Redakční rady města Bílovec.

Veškerý volný čas tráví se svou manželkou Michaelou, synem Vojtěchem a dcerou Ninou na procházkách, výletech nebo jízdami na kole. Je juniorským mistrem ČR ve futsale a tímto sportem se stále aktivně zabývá. Kromě toho hraje tenis, badminton a basketbal. Má vášeň pro vaření a ocení kvalitní gastronomii. Pravidelně poslouchá inspirativní podcasty a čte knihy zaměřené na osobnostní rozvoj.

Bc. Miroslav Przeczek, MBA

Vedoucí projektového týmu
Miroslav působí v Czech Cool Trade na pozici vedoucí projektového týmu a stará se tak o především o pilíř Poradenství, v rámci kterého konzultuje a řeší projekty především investičního charakteru. Za osm let v Czech Cool Trade mu prošla pod rukama řada pestrých projektů z oblasti stavebnictví, strojů a technologií nebo také ze sociální oblasti. Nedílnou součástí jeho pracovní náplně je také péče o klienty v ostatních pilířích služeb.

Miroslav absolvoval bakalářské studium zaměřené na regionální geografii v rámci studia na Univerzitě Palackého. Právě studiem nabyté teoretické znalosti zaměřené na evropské sociální fondy a oblast socioekonomické geografie nabyté ho přesvědčily k tomu, že tyto znalosti chce dále rozvíjet v praxi.

Mezi jeho zájmy patří především sport a aktivní odpočinek s důrazem na fotbal, florbal, turistiku a cykloturistiku.

Ing. Jiří Franek, Ph.D.

Ekonom, analytik
Ve společnosti Czech Cool Trade působí jako externí poradce. V rámci kompetencí se zapojuje do vybraných projektů zaměřených na vědu a výzkum a řeší taktéž komunikaci se zástupci z akademické sféry.

Vystudoval obor Ekonomika podniku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde rovněž působí jako akademický pracovník. Věnuje se především ekonomické analýze, diagnostice podniku a řízení změn. Zahraniční zkušenosti získal během studia ve Finsku a Lichtenštejnsku a vyučuje v studenty programu Erasmus v anglickém jazyce. Aktivně se podílel na několika vědeckých projektech mimo jiné pro Grantovou agenturu České republiky. Hlavním odborným zájmem je ekonomická analýza podniku, manažerské rozhodování, řízení změn a znalostní management.

Ve volném čase se věnuje rodině, manželce Andrejce a malé dceři Olívii. Zbytek času se snaží sportovat a aktivně se věnuje florbalu, tenisu a turistice. Zároveň je nadšeným chatařem a miluje přírodu. Mezi jeho další koníčky patří historie, motorismus a krásy vesmíru.

Mgr. Karolina Kovalská

Ředitelka CCT Česká republika
Je ředitelkou Czech Cool Trade Club. Věnuje se organizaci a moderování networkingových akcí, jejichž cílem je budování byznys vztahů. Karolina koordinuje a řídí franšízové partnery v jednotlivých krajích.

Studovala Veřejnou správu a regionální politiku na Slezské univerzitě v Opavě a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. Mnoho zkušeností s navazováním vztahů získala od roku 2008, kdy byla sociálním pracovníkem se specializací na náhradní rodinnou péči ve Fondu ohrožených dětí. Byla členem realizačního týmu v projektech z Evropského sociálního fondu ve společnosti COFET, a.s.

Od roku 2013 pomáhá manželovi Martinovi splnit si sen a vybudovat úspěšnou poradenskou společnost Czech Cool Trade s.r.o. Na plný úvazek se do  CCT zapojila v roce 2018.

Volný čas tráví nejraději s rodinou. Ráda cestuje, hraje badminton, tenis a chodí na procházky s ridgebacky (firemními maskoty) Metym a Mikym, se kterými se můžete potkat nebo slyšet na pobočce CCT v Ostravě.

Ing. Veronika Chudíková

Projektová manažerka

Veronika působí ve společnosti Czech Cool Trade na pozici projektového manažera. Specializuje se především na projekty investičního charakteru. Při pravidelných konzultacích doporučuje klientům vhodné nástroje pro rozvoj jejich podnikání.

Odborné znalosti a dovednosti nabyla v rámci studia obchodní akademie v Ostravě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Své praktické zkušenosti s dotacemi a projekty získala na krajském úřadě v Ostravě, kde pracovala 10 let na pozici ekonom pro projekty.

Volný čas tráví s rodinou. Má ráda cestování, procházky se psem, čtení, háčkování a zahradničení.

Ing. Aleš Kubíček

Projektový manažer

Aleš působí ve společnosti Czech Cool Trade na pozici projektového manažera. Pravidelně zajišťuje přínosy pro portfolio členů firemní komunity CCT. Garantuje aktivní dotační monitoring a poskytuje kompletní dotační servis. Specializuje se na projekty mezinárodní spolupráce, vzdělávací a investiční projekty. Při pravidelných konzultacích doporučuje klientům vhodné nástroje pro rozvoj jejich podnikání.

Odborné znalosti a dovednosti nabyl v rámci studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Své praktické zkušenosti s dotačním managementem získal v ostravské vzdělávací a poradenské společnosti HERTIN s.r.o., ve které pracoval bezmála 10 let na pozicích projektového specialisty a jednatele.

Většinu svého volného času tráví s manželkou procházkami po Beskydech a zařizováním společného bydlení. Rád si vyrazí s přáteli do dobré restaurace nebo na rockový/metalový koncert. Alešovou velkou zálibou je sport, a to zejména squash, kterému se věnuje na amatérské závodní úrovni.

Dominika Kupková

Event manažerka

DSC_3557 kopie 4
Ing. Miroslav Krček

Partner CCT Praha

Miroslav působí ve společnosti Czech Cool Trade jako Partner pro Prahu. Je lektor, poradce v oblasti osobního růstu a manažerského vzdělávání, kouč, terapeut alternativními metodami.

Vystudoval fakultu technické kybernetiky, 4 roky pracoval ve státní správě v oborech aplikovaná robotika, bezpečnost informačních systémů, 8 let pracoval v různých manažerských a ředitelských funkcích v telekomunikačních firmách  Eurotel, NEXTEL, ALIATEL, ČESKÝ TELECOM. Manažerskému vzdělávání se věnuje od roku 1998. V roce 2002 založil vzdělávací a poradenskou firmu PROCORTEX, kterou vede. Absolvoval výcvik systemického koučování  a studuje behaviorální genetiku a regresní metody metody psychologické práce. Absolvoval neurologický a psychofysiologický výcvik  zaměřený na možnosti nápravy Lehkých mozkových dysfunkcí v Asociaci pro aplikovanou psychofyziologii a biofeedback.

Široký záběr zkušeností mu otevřel prostor pro vznik Školy synergického přístupu, která inspirativní a příjemnou formou objevuje v lidech jejich skutečný potenciál. Stojí na základech vlastních manažerských zkušeností, znalostí psychologie a také bohatých zkušeností svých klientů z koučovské  a poradenské praxe.

Založil AeroLife Academy, kde učí majitele firem a manažery zjednodušovat a skokově zlepšovat výsledky svých firmem. Na leteckém simulátoru se ukáže, zda opravdu umíte týmově pracovat a řešit krizové situace nebo zda si to jenom myslíte.

Tvrdí, že nejsnažší cesta k prosperitě vede přes spokojené a naplněné lidi, kteří znají sami sebe, což jim umožní snáze pochopit i lidi ostatní.

Mezi jeho záliby patří horské kolo, lyžování, motorka, kytara, cestování, pilotování malých letounů, potápění, létání na motorovém paraglidovém křídle.

Bc. Filip Šiška
Partner CCT Brno

S CCT spolupracuji na bázi partnerství, kdy mým hlavním úkolem je přinášet informace o službách CCT podnikatelům v mém okolí a rovněž mým klientům. Profesí jsem finančník, přes 10 let se pohybuji ve světě finančního poradenství, plánování, koučingu a vzdělávání zejména v oblasti finanční gramotnosti. Zároveň z pozice managera vedu team několika finančních poradců
a specialistů v kancelářích v Brně a v Pardubicích. Spolupráce s CCT mi umožnila velmi přínosné propojení světa finančního plánování a vzdělávání se světem dotací, podpory obchodu
a navazování nových vztahů.

K mým zálibám patří vzdělávání se v oblastech osobnostního rozvoje a objevování či vytváření nových podnikatelských a obchodních příležitostí. To z mé práce činí zároveň můj koníček, za což jsem velmi vděčný. Nejlepším relaxem pro mě je dobrý film nebo procházka v lese s mým psem

Ing. Lenka Jašková

Partner CCT Olomouc

Ing. Jakub Ryšavý

Partner CCT Vysočina

Jakub je profesionál v oblasti ICT s bohatými zkušenostmi v digitalizaci a informačních systémů. Je neustále v kontaktu s nejnovějšími trendy a technologiemi v  ICT.  Je milovníkem technologií, který se neustále snaží přinášet inovace a zlepšovat podnikové prostředí pomocí nových řešení. Rád propojuje technologie a finance.

Vystudoval ekonomickou fakultu na VUT v Brně. Po studiích pracoval jako finanční kontrolor a analytik. Po relativně krátké době se přesunul do segmentu informačních technologií a systémů, ve kterém se pohybuje více než 10 let. Na finance, ekonomiku a účetnictví nezanevřel a dále tyto oblasti podporoval v rámci systémů. Svou kariéru rozvíjel v projektovém managementu a vedení týmů.

Právě spojení ekonomických zkušeností (od detailu účetnictví po manažerský pohled reportingu a budgetů) a technologických znalostí  mu dává tu správnou synergii.  Ve světě finančních čísel a ukazatelů končí většina firemních procesů a moderní technologie pomáhají v tom, jak mohou být data efektivně a jednoduše zadávána nebo z druhé strany vyhodnocována.

Většinu volné času se snaží trávit se svou rodinou a dětmi. Opravdový relax nachází při sportu (např. ledním hokeji), ale zejména za řídítky motorky.

Roman Málek, MBA, MSc.

Partner CCT Pardubický kraj

Je absolvent manažerského studia na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, akademie CEVRO v Praze a  B.I.B.S. v Brně. V roce 2023 dokončil  Podnikatelskou univerzitu v Žilině při IPA Slovakia.

Působí jako projektový manažer a asistent manažerů.  V současné době je jednatelem reklamní a produkční firmy R36.cz, s.r.o., poradenské společnosti MÁLEK & PARTNERS, s.r.o. a společnosti Žij svůj sen, s.r.o.

Od roku 2006 do současnosti je zastupitelem města Chrudim. V rámci toho byl třikřát zvolen místostarostou města Chrudim.

Více než 20 let pracuje v neziskovém sektoru. Spoluzaložil  Občanské sdružení Altus a stál při vzniku Koalice nevládek Pardubicka. Stojí za aktivitami chrudimského klubu milovníků vína Chrudimská šatlava, je členem Mecenášského klubu Národního divadla,  Golf klubu Hostivař či spolku Zlatá pecka.

K zálibám patří cestování, kulturní akce, saunové ceremoniály a fitness. Rád čte manažerské knížky a je velký milovník Slovenska.

Ing. Tomáš Hrbáč

Marketingový manažer

Tomáš působí ve společnosti Czech Cool Trade na pozici marketingového manažera. Aktivně se stará o marketingovou agendu nejen naší společnosti, ale zároveň o podporu marketingových aktivit našich klientů. Je absolventem Vysoké školy podnikání a práva v Ostravě, kde dosáhl magisterského titulu.

Kariérní praxí v oblasti marketingu započal u českého výrobce midibusů KHMC s.r.o., zabýval se optimalizací marketingových kampaní, sledování skutečného dosahu. Dále se věnoval tvorbě obsahu pro sociální sítě a vývoji propagačních materiálů pro zákazníky i B2B partnery. Jeho zkušenosti z této pozice byly dále rozšířeny během zahraničních stáží v evropských firmách, což výrazně obohatilo jeho dovednosti a schopnosti v oblasti marketingu. Má bohaté zkušenosti s využíváním a tvorbou komunikačních kanálů, psaním reklamních textů a newsletterů.

Rád rozšiřuje své dovednosti v kreativních programech od Adobe (Photoshop, Premiere, Lightroom), což úzce souvisí s jeho vášní k cestování, turistice a poznávání tohoto světa. Při studiu v Portugalsku se spřátelil s lidmi ze značné části světa, které při různých příležitostech navštěvuje, a proto za nimi letěl například do Finska, Řecka, Holandska, Itálie či jen za hranice do Rakouska.