Tým CCT

Mgr. Martin Kovalský, MBA

Jednatel
Je zakladatelem a jednatelem společnosti Czech Cool Trade. Mezi jeho hlavní kompetence patří tvorba strategií firmy a její rozvoj. Tvoří nové služby podporující podnikání členů CCT klubu. Členům poskytuje konzultace a nachází nové možnosti realizace společných projektů.

Odborné znalosti získal studiem Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě, Politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a navazujícím magisterským studiem Evropských studií a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Je také absolventem studijního oboru Business a management zakončeného udělením titulu MBA.   

Velmi pozitivně jej ovlivnil pracovní pobyt v Londýně v letech 2003 a 2004. První odborné zkušenosti získal při stáži na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Pracovní zkušenosti poté získal jako projektový a obchodní manažer pro společnost COFET a.s., dále jako Key account manager a konzultant v oblasti dotací EU.

Rovněž působil v dozorčích radách Vědecko-technologického parku, a.s., nebo Ostravského informačního servisu, s.r.o. V letech 2006 až 2010 zastával funkci radního a zastupitele Městského obvodu Ostrava-Svinov a zastupitele Statutárního města Ostrava. V letech 2009 až 2015 poskytoval své služby coby asistent senátora Parlamentu České republiky. Od roku 2013 je jednatelem poradenské společnosti Czech Cool Trade s.r.o.

Volný čas rád trvání se svou ženou Karolinou, dětmi Terezkou, Julinkou a také se svými čtyřnohými mazlíčky plemene Rhodesian Ridgeback Metym a Mikym. Hraje florbal, tenis a začíná s golfem. Energii a inspiraci často čerpá v jeho oblíbeném městě, kterým je Londýn. Je velkým fanouškem londýnské Chelsea a ostravského Baníku. Z hokejových týmů fandí především hokejistům z Vítkovic. V rámci relaxace rád čte.

Ing. Pavel Dombek

Výkonný ředitel
V Czech Cool Trade působí na pozici výkonného ředitele a je zodpovědný za řízení každodenních činností ve společnosti, za strategické plánování, za vedení členů týmu, jehož je také součástí a podílí se na jednotlivých projektech. Nedílnou součástí jeho činnosti je péče o členy firemního klubu.

Vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde získal odborné znalosti o fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto znalosti využívá převážně v rámci poradenství pro podnikatele, ale také jako konzultant při tvorbě finančních plánů a rozpočtů u investičních dotačních programů.

Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a turistice. Rád navštěvuje kulturní akce, hlavně divadla a koncerty. Kvalitně si odpočine u dobré knihy nebo dokumentu.

Ing. Tomáš Melecký

Obchodní a marketingový ředitel
Ve společnosti Czech Cool Trade působí na pozici obchodního a marketingového ředitele. V rámci kompetencí aktivně řeší propojování členů firemního klubu CCT, a taktéž komunikaci s danými zástupci týkající se marketingových sdělení či dalších možností, jak v maximální míře využít obchodní a marketingovou podporu.

Odborné znalosti a dovednosti získal při studiu Ekonomiky a podnikání na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě. V rámci magisterského studia pak na Obchodní-podnikatelské fakultě v Karviné, spadající pod Slezskou univerzitu v Opavě. 

Své praktické zkušenosti získával téměř 10 let v rodinné firmě Vaříme pro Vás, ve které měl na starosti celkovou obchodní a marketingovou strategii, či vedení a realizaci nových projektů. 

Již více než 8 let aktivně podporuje charitativní činnosti, je členem spolu „Sára dětem”, který pravidelně organizuje projekty na podporu dětské onkologie. Je spoluzakladatel spolku Idea spot, který se ve městě Bílovec stará o dobročinné aktivity pro místní komunitu. Tomáš je také ambasadorem Rozběháme Česko a zakladatelem iniciativy Rozběháme Bílovec. Od roku 2018 je členem Mediální komise a Redakční rady města Bílovec.

Veškerý svůj volný čas tráví s manželkou Michaelou a dvouletým synem Vojtěchem na procházkách, výletech do přírody či na kolech. Tomáš je juniorským mistrem ČR ve futsale, kterému se i nadále aktivně věnuje. Hraje tenis, badminton či basketbal. Miluje vaření a potrpí si na kvalitní gastronomii. Pravidelně poslouchá inspirativní podcasty a čte knihy s tématikou osobnostního rozvoje.

Bc. Miroslav Przeczek

Vedoucí projektového týmu
Miroslav působí v Czech Cool Trade na pozici vedoucí projektového týmu a stará se tak o především o pilíř Poradenství, v rámci kterého konzultuje a řeší projekty především investičního charakteru. Za téměř čtyři roky v Czech Cool Trade mu prošla pod rukama řada pestrých projektů z oblasti stavebnictví, strojů a technologií nebo také ze sociální oblasti. Nedílnou součástí jeho pracovní náplně je také péče o klienty v ostatních pilířích služeb.

Miroslav absolvoval bakalářské studium zaměřené na regionální geografii v rámci studia na Univerzitě Palackého. Právě studiem nabyté teoretické znalosti zaměřené na evropské sociální fondy a oblast socioekonomické geografie nabyté ho přesvědčily k tomu, že tyto znalosti chce dále rozvíjet v praxi.

Mezi jeho zájmy patří především sport a aktivní odpočinek s důrazem na fotbal, florbal, turistiku a cykloturistiku.

Ing. Jiří Franek

Ekonom, analytik
Studium oborů Ekonomika podniku a Mezinárodní obchod. Zahraniční zkušenosti jsem získal během studia ve Finsku a Lichtenštejnsku. Spolupracoval jsem na několika vědeckých projektech mimo jiné pro Grantovou agenturu České republiky. V současné době pracuji jako odborný asistent na Ekonomické fakultě, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Hlavním odborným zájmem je podnikové poradenství, manažerské rozhodování a řízení kvality.

Mgr. Karolina Kovalská

Ředitelka CCT Club Česká republika
Je ředitelkou Czech Cool Trade Club. Věnuje se organizaci a moderování networkingových akcí, jejichž cílem je budování byznys vztahů. Karolina koordinuje a řídí franšízové partnery v jednotlivých krajích.

Studovala Veřejnou správu a regionální politiku na Slezské univerzitě v Opavě a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. Mnoho zkušeností s navazováním vztahů získala od roku 2008, kdy byla sociálním pracovníkem se specializací na náhradní rodinnou péči ve Fondu ohrožených dětí. Byla členem realizačního týmu v projektech z Evropského sociálního fondu ve společnosti COFET, a.s.

Od roku 2013 pomáhá manželovi Martinovi splnit si sen a vybudovat úspěšnou poradenskou společnost Czech Cool Trade s.r.o. Na plný úvazek se do  CCT zapojila v roce 2018.

Volný čas tráví nejraději s rodinou. Ráda cestuje, hraje badminton, tenis a chodí na procházky s ridgebacky (firemními maskoty) Metym a Mikym, se kterými se můžete potkat nebo slyšet na pobočce CCT v Ostravě.

Erik Dvořák

Projektový manažer
Ve společnosti Czech Cool Trade zastávám pozici projektového manažera. Starám se o přidělené portfolio členů klubu a zajišťuji poradenskou činnost a realizování projektů.Své teoretické znalosti jsem získal bakalářským studiem na Masarykově univerzitě v Brně. Konkrétně obor Management sportu, který se soustředil na řízení sportovních klubů. Tyto znalosti nyní převádím do praxe. Během mého studia jsem tři roky pracoval v oboru logistiky.Ve volném čase se věnuji především rodině, sportu a cestování.

Ing. Patrik Šimíček

Projektový manažer
Ve společnosti Czech Cool Trade působí na pozici projektového manažera. V rámci svých kompetencí se aktivně stará o portfolio členů firemního klubu CCT, kterým zajišťuje zejména dotační poradenství a konzultace v rámci dalších služeb klubu.

Odborné znalosti a dovednosti získal studiem bakalářského a magisterského studia oboru Eurospráva na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zahraniční zkušenosti získal během stáže v Evropském Parlamentu v Bruselu. Své praktické zkušenosti poté získával 2 roky v brněnské dotační společnosti RENARDS, a.s., ve které působil na pozici projektového manažera.

Většinu svého volného času tráví s rodinou na procházkách, kolech či na výletech do hor. Mezi jeho další zájmy patří sport, a to zejména lední hokej, kterému se věnuje na amatérské úrovni. Dále tenis, fotbal, badminton či florbal.