Tým CCT

Mgr. Martin Kovalský, MBA

Jednatel
Je zakladatelem a jednatelem společnosti Czech Cool Trade. Mezi jeho hlavní kompetence patří tvorba strategií firmy a její rozvoj. Tvoří nové služby podporující podnikání členů CCT klubu. Členům poskytuje konzultace a nachází nové možnosti realizace společných projektů.

Odborné znalosti získal studiem Veřejné správy a regionální politiky na Slezské univerzitě v Opavě, Politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a navazujícím magisterským studiem Evropských studií a veřejné správy na Metropolitní univerzitě Praha. Je také absolventem studijního oboru Business a management zakončeného udělením titulu MBA.   

Velmi pozitivně jej ovlivnil pracovní pobyt v Londýně v letech 2003 a 2004. První odborné zkušenosti získal při stáži na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Pracovní zkušenosti poté získal jako projektový a obchodní manažer pro společnost COFET a.s., dále jako Key account manager a konzultant v oblasti dotací EU.

Rovněž působil v dozorčích radách Vědecko-technologického parku, a.s., nebo Ostravského informačního servisu, s.r.o. V letech 2006 až 2010 zastával funkci radního a zastupitele Městského obvodu Ostrava-Svinov a zastupitele Statutárního města Ostrava. V letech 2009 až 2015 poskytoval své služby coby asistent senátora Parlamentu České republiky. Od roku 2013 je jednatelem poradenské společnosti Czech Cool Trade s.r.o.

Volný čas rád tráví se svou ženou Karolinou, dětmi Terezkou, Julinkou a také se svými čtyřnohými mazlíčky plemene Rhodesian Ridgeback Metym a Mikym. Hraje florbal, tenis a začíná s golfem. Energii a inspiraci často čerpá v jeho oblíbeném městě, kterým je Londýn. Je velkým fanouškem londýnské Chelsea a ostravského Baníku. Z hokejových týmů fandí především hokejistům z Vítkovic. V rámci relaxace rád čte.

Ing. Pavel Dombek, MBA

Výkonný ředitel
V Czech Cool Trade působí na pozici výkonného ředitele a je zodpovědný za řízení každodenních činností ve společnosti, za strategické plánování, za vedení členů týmu, jehož je také součástí a podílí se na jednotlivých projektech. Nedílnou součástí jeho činnosti je péče o členy firemního klubu.

Vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde získal odborné znalosti o fungování ekonomiky na regionální, národní i evropské úrovni. Tyto znalosti využívá převážně v rámci poradenství pro podnikatele, ale také jako konzultant při tvorbě finančních plánů a rozpočtů u investičních dotačních programů.

Ve volném čase se věnuje rodině, sportu a turistice. Rád navštěvuje kulturní akce, hlavně divadla a koncerty. Kvalitně si odpočine u dobré knihy nebo dokumentu.

Ing. Tomáš Melecký

Obchodní a marketingový ředitel
Ve společnosti Czech Cool Trade působí na pozici obchodního a marketingového ředitele. V rámci kompetencí aktivně řeší propojování členů firemního klubu CCT, a taktéž komunikaci s danými zástupci týkající se marketingových sdělení či dalších možností, jak v maximální míře využít obchodní a marketingovou podporu.

Odborné znalosti a dovednosti získal při studiu Ekonomiky a podnikání na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě. V rámci magisterského studia pak na Obchodní-podnikatelské fakultě v Karviné, spadající pod Slezskou univerzitu v Opavě. 

Své praktické zkušenosti získával téměř 10 let v rodinné firmě Vaříme pro Vás, ve které měl na starosti celkovou obchodní a marketingovou strategii, či vedení a realizaci nových projektů. 

Již více než 8 let aktivně podporuje charitativní činnosti, je členem spolku „Sára dětem”, který pravidelně organizuje projekty na podporu dětské onkologie. Je spoluzakladatel spolku Idea spot, který se ve městě Bílovec stará o dobročinné aktivity pro místní komunitu. Tomáš je také ambasadorem Rozběháme Česko a zakladatelem iniciativy Rozběháme Bílovec. Od roku 2018 je členem Mediální komise a Redakční rady města Bílovec.

Veškerý svůj volný čas tráví s manželkou Michaelou a dvouletým synem Vojtěchem na procházkách, výletech do přírody či na kolech. Tomáš je juniorským mistrem ČR ve futsale, kterému se i nadále aktivně věnuje. Hraje tenis, badminton či basketbal. Miluje vaření a potrpí si na kvalitní gastronomii. Pravidelně poslouchá inspirativní podcasty a čte knihy s tématikou osobnostního rozvoje.

Bc. Miroslav Przeczek

Vedoucí projektového týmu
Miroslav působí v Czech Cool Trade na pozici vedoucí projektového týmu a stará se tak o především o pilíř Poradenství, v rámci kterého konzultuje a řeší projekty především investičního charakteru. Za téměř čtyři roky v Czech Cool Trade mu prošla pod rukama řada pestrých projektů z oblasti stavebnictví, strojů a technologií nebo také ze sociální oblasti. Nedílnou součástí jeho pracovní náplně je také péče o klienty v ostatních pilířích služeb.

Miroslav absolvoval bakalářské studium zaměřené na regionální geografii v rámci studia na Univerzitě Palackého. Právě studiem nabyté teoretické znalosti zaměřené na evropské sociální fondy a oblast socioekonomické geografie nabyté ho přesvědčily k tomu, že tyto znalosti chce dále rozvíjet v praxi.

Mezi jeho zájmy patří především sport a aktivní odpočinek s důrazem na fotbal, florbal, turistiku a cykloturistiku.

Ing. Jiří Franek, Ph.D.

Ekonom, analytik
Ve společnosti Czech Cool Trade působí jako externí poradce. V rámci kompetencí se zapojuje do vybraných projektů zaměřených na vědu a výzkum a řeší taktéž komunikaci se zástupci z akademické sféry.

Vystudoval obor Ekonomika podniku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, kde rovněž působí jako akademický pracovník. Věnuje se především ekonomické analýze, diagnostice podniku a řízení změn. Zahraniční zkušenosti získal během studia ve Finsku a Lichtenštejnsku a vyučuje v studenty programu Erasmus v anglickém jazyce. Aktivně se podílel na několika vědeckých projektech mimo jiné pro Grantovou agenturu České republiky. Hlavním odborným zájmem je ekonomická analýza podniku, manažerské rozhodování, řízení změn a znalostní management.

Ve volném čase se věnuje rodině, snoubence Andrejce a malé dceři Olívii. Zbytek času se snaží sportovat a aktivně se věnuje florbalu, tenisu a turistice. Zároveň je nadšeným chatařem a miluje přírodu. Mezi jeho další koníčky patří historie, motorismus a krásy vesmíru.

Mgr. Karolina Kovalská

Ředitelka CCT Club Česká republika
Je ředitelkou Czech Cool Trade Club. Věnuje se organizaci a moderování networkingových akcí, jejichž cílem je budování byznys vztahů. Karolina koordinuje a řídí franšízové partnery v jednotlivých krajích.

Studovala Veřejnou správu a regionální politiku na Slezské univerzitě v Opavě a Management organizací služeb sociální práce na Ostravské univerzitě. Mnoho zkušeností s navazováním vztahů získala od roku 2008, kdy byla sociálním pracovníkem se specializací na náhradní rodinnou péči ve Fondu ohrožených dětí. Byla členem realizačního týmu v projektech z Evropského sociálního fondu ve společnosti COFET, a.s.

Od roku 2013 pomáhá manželovi Martinovi splnit si sen a vybudovat úspěšnou poradenskou společnost Czech Cool Trade s.r.o. Na plný úvazek se do  CCT zapojila v roce 2018.

Volný čas tráví nejraději s rodinou. Ráda cestuje, hraje badminton, tenis a chodí na procházky s ridgebacky (firemními maskoty) Metym a Mikym, se kterými se můžete potkat nebo slyšet na pobočce CCT v Ostravě.

Vladimír Hrouda

Ředitel CCT Club České Budějovice a Jihočeský kraj
Vladimír působí ve společnosti Czech Cool Trade jako ředitel CCT klubu pro České Budějovice a Jihočeský kraj. Věnuje se navazování kontaktů s novými klienty a zájemci o členství v klubu z Českých Budějovic a okolí, stejně jako moderování networkingových akcí v Českých Budějovicích. Vedle práce pro Czech Cool Trade dále působí mj. na pozici vedoucího obchodního týmu ve společnosti NEO FINANCES, která se zabývá finančním vzděláváním.

Jako celoživotní sportovec sní o tom, že absolvuje celou světovou sérii závodů IRONMAN. Miluje krásy šachové hry a fascinují ho možnosti a potenciál lidského mozku. Ve volném čase se rád zabývá tajemstvím, jak si zvýšit fluidní inteligenci. Lidstvo tento nevyhnutelný pokrok posune o obrovský kus vpřed a sám se díky odhalení tohoto tajemství může stát novým dolarovým miliardářem. A to je obrovská výzva. Není důležité skončit ve hvězdách, ale je důležité ke hvězdám mířit.

Ing. Patrik Šimíček

Projektový manažer
Ve společnosti Czech Cool Trade působí na pozici projektového manažera. V rámci svých kompetencí se aktivně stará o portfolio členů firemního klubu CCT, kterým zajišťuje zejména dotační poradenství a konzultace v rámci dalších služeb klubu.

Odborné znalosti a dovednosti získal studiem bakalářského a magisterského studia oboru Eurospráva na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zahraniční zkušenosti získal během stáže v Evropském Parlamentu v Bruselu. Své praktické zkušenosti poté získával 2 roky v brněnské dotační společnosti RENARDS, a.s., ve které působil na pozici projektového manažera.

Většinu svého volného času tráví s rodinou na procházkách, kolech či na výletech do hor. Mezi jeho další zájmy patří sport, a to zejména lední hokej, kterému se věnuje na amatérské úrovni. Dále tenis, fotbal, badminton či florbal.

Ing. Daniela Vojkovská, Ph.D.

Projektová manažerka
Ve společnosti Czech Cool Trade působí na pozici projektové manažerky. Stará se o přidělené portfolio členů klubu a zajišťuje poradenskou činnost a realizování projektů.

Vystudovala Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, kde pracovala deset let jako projektový a finanční manažer v rámci operačních programů ESF, a to konkrétně
OP VK, OP VVV a přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovensko – Česká republika.

Ve volném čase se nejraději věnuje své rodině, mezi její zájmy patří cestování, sport, konkrétně běh, fitness, horská turistika. Jejím srdcovým klubem je Baník Ostrava. Ráda navštěvuje divadla a koncerty, je fanouškem skupiny Wohnout.

Mgr. Monika Linhartová

Ředitelka CCT Club Praha a střední Čechy
Monika je ředitelkou klubu CCT pro Prahu a střední Čechy. Tento klub ji svou atmosférou a službami uchvátil natolik, že se rozhodla pro něj pracovat a nabízet ho i ostatním, kteří o jeho existenci zatím netuší. Díky své komunikativnosti se jí daří lehce navazovat kontakty s novými klienty. Zároveň se stará se o jejich spokojenost. Baví ji organizování a moderování networkingových akcí.

Kromě činnosti pro podnikatelský klub CCT pracuje ve funkci projektového managera v energetické společnosti, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Vystudovala FF UK, obor obecné dějiny středověku. Kromě historie ji baví cestování a poznávání nových míst. V oblasti cestovního ruchu pracovala více jak dvacet let, mimo jiné jako průvodce Prahou a ČR. Kdyby si dnes měla zvolit nové povolání, vybrala by si architekturu, která je jejím velkým koníčkem.

Ve svém volném čase často navštěvuje kina, divadla, muzea a galerie. Ráda vaří a zkouší nové recepty. Ze sportu ji nejvíce učarovala cyklistika a turistika.

Ing. Bohumil Matyska

Ředitel CCT Club Praha a střední Čechy
Bohumil působí ve společnosti Czech Cool Trade jako ředitel CCT klubu pro Prahu a střední Čechy. Navazuje kontakty s novými klienty klubu a pečuje o jejich spokojenost. Také se věnuje se také moderování networkingových akcí. Vedle práce pro Czech Cool Trade působí ve funkci jednatele v energetické společnosti, která ke své činnosti využívá obnovitelné zdroje energie.

Je absolventem ČVUT, fakulty stavební se specializací na technická zařízení budov. V oboru energetiky a topných zdrojů se pohybuje již zajímavých 35 let. Ve svém volném čase se zajímá o historii a architekturu. Baví ho cestování, při kterém může spojit výše zmíněné zájmy. Důsledkem sledování současné politiky je, dle klasifikace WHO, mírná hypertenze. Proto pro uklidnění poslouchá rokenrol, občas sáhne i po Bachovi a Dvořákovi.

Mgr. Michaela Filgasová

Event manažerka
Michaela je Event manažerkou ve společnosti Czech Cool Trade od září 2021. Věnuje se organizaci a moderování networkingových akcí, jejichž cílem je budování byznys vztahů.

Studovala Speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě v Ostravě. Zkušenosti z oblasti komunikace, psychologie a navazování vztahů získala od roku 2011, kdy byla speciálním pedagogem se zaměřením na rozvoj komunikačních kompetencí u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla členem realizačního týmu v projektu zaměřeného na rozvoj technické gramotnosti předškolních dětí.

Tanec je její srdeční záležitostí. Kromě baletu, kterému se věnovala 14 let, má v oblibě bachatu, zouk, kizombu. Ráda cestuje za rodinou na Valašsko, kde se kochá přírodou. Ráda čte knihy z oblasti psychologie, aktivně vyhledává výzvy a příležitosti k dalšímu osobnímu rozvoji.

Tomáš Havelka

Ředitel CCT Club Praha a střední Čechy
Tomáš působí ve společnosti Czech Cool Trade jako ředitel CCT klubu pro Prahu a střední Čechy. Velmi rád navazuje kontakty s novými klienty klubu a pečuje o jejich spokojenost. Věnuje se moderování pravidelných networkingových akcí. Vedle práce pro Czech Cool Trade působí ve funkci jednatele v technologické společnosti zaměřené na automatizaci procesů.

Je technologický nadšenec a v různých oborech podniká od roku 1993. Stál u založení společností zaměřených na velkoobchod a služby, více než deset let vedl vlastní hotel v Brně.

Mezi Tomášovy koníčky patří přístrojové technické potápění, námořní jachting, putování přírodou na koni a poznávání krás České republiky cestováním na motorce.

Mgr. Michal Kijonka

Regionální ředitel CCT Opava
Michal je ředitelem CCT pro oblast Opava a okolí. S nadsázkou a humorem o sobě říká, že je šílený, stejně jako rychlost světla je šílená, myšlenkově nepolapitelný, energeticky nevyčerpatelný a komunikačně nezastavitelný.

Je spolumajitelem firmy Moonment, společnosti, pod níž patří značka čokolád MoonChocolate, obchoduje se zahraničními měnami ve společnosti Akcenta a příležitostně investuje.

Na otázku, co patří mezi jeho koníčky, odpovídá „život“. Jako podkategorie pak mimo jiné uvádí výše popsané činnosti, Krav Maga, ale vlastně sport obecně, knížky od Stephena Hawkinga a Billa Brysona, venčení psa a pohled na noční oblohu.

Ing. Aleš Kubíček

Projektový manažer
Aleš ve společnosti Czech Cool Trade působí na pozici projektového manažera. V rámci svých kompetencí se aktivně stará o portfolio členů firemního klubu CCT, kterým zajišťuje dotační poradenství zejména v oblastech vzdělávacích a investičních projektů. Poskytuje klientům rovněž konzultace spojené s ostatními službami klubu.

Odborné znalosti a dovednosti získal v rámci studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Své praktické zkušenosti s dotačním managementem získal v ostravské vzdělávací a poradenské společnosti HERTIN s.r.o., ve které pracoval bezmála 10 let na pozicích projektového specialisty a jednatele.

Většinu svého volného času tráví s manželkou procházkami po Beskydech a zařizováním společného bydlení. Rád si vyrazí s přáteli do dobré restaurace nebo na rockový/metalový koncert. Alešovou velkou zálibou je sport, a to zejména squash, kterému se věnuje na amatérské závodní úrovni.