Příběh jménem CCT

„V byznysu působím přes dvanáct let. Jako absolvent Evropských studií jsem pracoval pro dvě pražské firmy v našem regionu, kde jsem poskytoval ekonomické a dotační poradenství firmám. Problematiku rozvoje firem jsem vnímal jak z pozice regionální politiky, tak z pozice poradenské společnosti. Z toho vznikla myšlenka podpořená žádostmi klientů, abych vytvořil vlastní poradenskou společnost,“ říká Martin Kovalský.

Za jakých okolností Vaše společnost vznikla?
Společnost vznikla před více než osmi lety. V té době jsem měl zkušenosti z regionální politiky, zajímala mě především podpora podnikání a konkrétně v oblasti dotačních projektů jsem měl dostatek zkušeností. V České republice probíhala hospodářská krize a podněty od mých klientů mě vedly k vypracování analýzy krizových potřeb firem a následně podnikatelského plánu. Projekt CCT se líbil mému kamarádovi Hynkovi Horákovi z Prahy, který měl hodně zkušeností z podnikání a společně jsme založili Czech Cool Trade.

V čem jste firmám pomáhali?
Pomáhali jsme a doteď pomáháme firmám v rámci podnikového poradenství s důrazem na zprostředkování veškerých dotací a finančních nástrojů, které pro české firmy jsou a pomáhají jim realizovat jejich rozvojové projekty. Jsme odborníci na dotační podporu pro podnikatele. Zajišťujeme celou škálu dotací, a to jak na vzdělávání, mzdy zaměstnanců, stážisty, veškeré investiční dotace, přes vědu a výzkum až po bruselské, potažmo další zahraniční dotace. Velmi přínosné jsou aktuálně například dotace z Visegrádského fondu. Od začátku také své klienty sdružujeme ve firemním klubu, kde členům poskytujeme další přínosné služby.

Vy jste vystudovaný ekonom?
Studoval jsem Evropská studia. Součástí tohoto studia je oblast ekonomie a ekonomiky, ale čistě ekonomický obor jsem nestudoval. Absolvoval jsem Slezskou univerzitu, obor Veřejná správa a regionální politika, studoval jsem také v Olomouci na Univerzitě Palackého obor Politologie a evropská studia a své magisterské studium jsem dokončil v Praze na Metropolitní univerzitě studiem oboru Evropská studia. V roce 2020 jsem své vzdělání doplnil studijním oborem Business a management zakončeným udělením titulu MBA. V rámci studií jsem úspěšně absolvoval mnoho ekonomických předmětů.

Jsou zkušenosti z politiky výhodou?
Určitě ano. Jako zastupitel města Ostravy a radní městského obvodu Svinov jsem byl denně v kontaktu s majiteli firem a řešil s nimi jejich rozvojové projekty. Mám praxi z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a byl jsem také šest let asistent senátora, což mi přineslo mnoho zkušeností s fungováním celého Parlamentu České republiky.

Co si myslíte o výroku, že dotace pokřivují trh?
Je to otázka spíše na nastavení systému a zacílení dotací. Podpora ekonomiky tady byla vždy implementována různými způsoby, mezi které patří dotace, daňové zvýhodnění, podpora místních samospráv a jiné. Musíme si uvědomit, že právě soukromý sektor tvoří národní bohatství a je třeba jej podporovat k udržení konkurenceschopnosti. Mnoho soukromých firem přebírá funkce státu. Jako příklad mohu označit nedostatek školek, domovů pro seniory, sociálních podniků. To znamená, že stát má určité nástroje, a když je dobře používá, k čemuž slouží národní nebo evropské dotace, tak je to v pořádku. Na druhé straně musí být dotační prostředky využívány efektivně a za jasných pravidel. Nesmí být upřednostněn jeden žadatel nad druhým. Musí se podporovat především projekty pro začínající, malé a rodinné firmy, projekty podporující vyšší vzdělanost zaměstnanců, ekologické projekty nebo projekty podporující hospodářsky slabší regiony. Když jsou dotace dobře nastaveny a řeší takovou problematiku, kterou stát potřebuje vyřešit a sám by ji řešil velmi složitě nebo s mnohem většími náklady, tak dotace své místo mají a vždy mít budou. Bylo to třeba v období vysoké nezaměstnanosti, kdy stát formou dotací podporoval osoby ohrožené na trhu práce.

Má slovo dotace u Vašich klientů spíše pozitivní konotaci?
Dá se říct, že je to celou dobu stejné. Přes devadesát procent majitelů chce čerpat dotace k rozvoji jejich firem. Je to třeba jako s vnímáním Evropské unie. Většina informací v médiích, jsou spíše negativní. O dotacích by se daly psát stovky krásných článků, protože jsou stovky zrealizovaných skvělých projektů, ale informuje se především o projektech, kde jsou nějaké problémy.

Působnost Vaší společnosti Czech Cool Trade je ale širší.
Podporujeme rozvoj firem v celé České republice více poradenskými nástroji. Řešíme ekonomické a finanční poradenství pro firmy. Realizují se u nás vzdělávací workshopy a velmi atraktivní, MBA studia. V oblasti dotací pomáháme také s bruselskými a evropskými dotacemi i švýcarskými fondy, což jsou další finanční prostředky, které čeští podnikatelé mohou získat. Žádosti se píší v angličtině, většina žádostí se administruje v Bruselu. Je to takový souboj všech evropských států a jejich podnikatelů o tuto podporu.

Jakým firmám pomáháte?
Je to celá škála firem. Pomáháme začínajícím podnikatelům, kde v rámci společenské odpovědnosti naší firmy získávají zdarma poradenství. Mezi naše klienty patří také malé a střední firmy až po firmy s miliardovými obraty. Firmy sídlí v celé České republice, některé na Slovensku a jedna v Berlíně.

Mohou dotace pomoci i malým firmám?
Ano, jsou to velmi zajímavé dotace. Začínající podnikatelé mohou získat například půl milionu korun k rozvoji svého podniku. Mohou také získat dotace na mzdy zaměstnanců, stážisty, vzdělávání. Tato cílová skupina si zaslouží od státu co největší podporu. Přeci jenom zahájit v této době podnikání není jednoduché a je zapotřebí výborný nápad, odvahu, zkušenosti, vytrvalost a štěstí.

Co vše firmám poskytujete?
Princip poradenské společnosti je u nás nastavený na dlouhodobé spolupráci. Všichni klienti, od malých, středních podniků po nadnárodní společnosti, zmíním například firmy Moneta Money Bank, Solaris Czech, Mölnlycke Health Care Klinipro, u nás využívají čtyř pilířů poradenských služeb v rámci firemního klubu Czech Cool Trade.

Jak vám za získání dotace firmy platí?
Poradenských společností je opravdu hodně, i když se trh už za tu dobu, kdy Česká republika čerpá evropské dotace, vytříbil. Jak už jsem zmínil, u nás je to především o dlouhodobé spolupráci, o členství firmy v našem firemním klubu Czech Cool Trade, jehož členové mají pak velmi zvýhodněné podmínky ve srovnání s cenami na trhu a získají další poradenské služby. Jedná se tedy většinou o symbolickou částku za zpracování žádosti a pak odměna, která se vztahuje na schválení žádosti a administraci, tak je vázaná na úspěšný projekt. Zajišťujeme celý dotační cyklus od přípravy přes realizaci až po archivaci projektů. Našim klientům jsme již získali téměř čtyři miliardy korun z dotačních fondů.

Co dalšího členům nabízíte?
Zajišťujeme čtyři pilíře služeb. První zahrnuje aktivní osobní monitoring dotačních příležitostí a poradenské služby CCT. Garantujeme, že člen klubu nemůže o žádnou dotační příležitost k rozvoji své firmy přijít. Druhým pilířem je oblast networkingu, navazování byznys vztahů mezi jednotlivými majiteli firem. Pořádáme mnoho akcí v Praze, Brně a Ostravě. Jedná se o networkingové snídaně, obědy, káva o třetí, čaje o páté, večeře. Dále pořádáme sportovní akce, například tenisové, badmintonové a golfové turnaje. Velmi populární jsou networkingové akce spojené se sportovními událostmi, mezi které patří networking u příležitosti fotbalového nebo hokejového utkání. Jako nový typ akcí pořádáme inspirativní večery pod názvem Inspirujte se, prosím! Svůj inspirativní rozhovor nám již poskytli Václav Brabec, Marcel Lesník, Marek Konečný, Zdeněk Pohlreich, Eva Kiedroňová, Jan Daneš, Martin Jan Stránský, Peter Urbanec a Kamil Kůs. Úspěšné podnikání je v této době velmi závislé na vybudovaných obchodních vztazích a my je pomáháme vytvářet.

Co je tím třetím pilířem?
Obchodní a marketingová podpora. Propojujeme členy mezi sebou, hledáme možnosti nové spolupráce. Členové tak získávají nové klienty a obchodní partnery. Zajišťujeme také pro členy ověřené doporučení na produkty a služby, které aktuálně poptávají. Velmi přínosná je také marketingová podpora. Točíme krátká videa, tvoříme a sdílíme příspěvky na sociálních sítích. Posledním pilířem je poradenství a služby CCT s efektivními poradenskými nástroji a produkty pro naše členy. Vyzdvihl bych Zaměstnanecký investiční program pro klíčové zaměstnance nebo MBA studium.

Kolik máte členů?
V tuto chvíli máme přes 300 firemních členů – jsme v České republice unikátní, protože u nás je členem firma, ne jednotlivec. Je to tak, že v poslední době se k nám přidávají další významné společnosti. Aktuálně v průměru k nám týdně přibývají tři noví členové. Nárůst je rapidní a jsme za to velmi rádi. V rámci celé naší komunity aktuálně působí 776 majitelů a top manažerů.

Kde jste nejsilnější?
Nejsilnější jsme v Moravskoslezském kraji, v Ostravě, Svinově máme základnu. Máme tady nejvíce firemních členů. Pak následuje Praha a Brno.

Co chystáte v nejbližší budoucnosti?
Chceme stále posilovat naše čtyři pilíře služeb. Zjišťujeme od našich členů zpětnou vazbu a zavádíme další služby, které vedou k rozvoji firem našich členů. Rozšiřujeme naše zastoupení do dalších regionů. V letošním roce máme již potvrzené zastoupení CCT také v Olomouci a Českých Budějovicích. Cílem je mít své zástupce ve všech krajích a také tam pořádat pravidelné firemní networkingové akce.

Propojujete firmy mezi sebou, zajišťujete také hlídání kvality?
Ano, součástí firemní komunity jsou nastaveny jasné hodnoty, které musí firmy v komunitě CCT splňovat. Firemní členství v komunitě Czech Cool Trade tak potvrzuje firmám jejich profesionalitu, garanci kvality, společenskou a podnikatelskou odpovědnost!

Kde se může zájemce o členství dozvědět více?
Zájemce může navštívit naše webové stránky www.cct.cz, kde najde více informací a kontakty. Každý člen našeho týmu se se zájemcem rád sejde, třeba u nás ve Svinově u výborné kávy.