Projekty EU

Úspory energie V.

Rekonstrukce objektu na adrese Bílovecká 483/44, Ostrava, Svinov

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022840

Popis a cíl projektu: Projekt cílí na snížení energetické náročnosti objektu na adrese Bílovecká 483/44, Ostrava – Svinov. Realizací projektu dojde ke snížení spotřeby energie, snížení provozních výdajů a snížení emisí CO2.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte nás