Investiční dotace

Komunitní dům seniorů

Chcete využít dotací k vybudování Komunitního domu seniorů a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příměstské/pobytové tábory

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příležitostí přímo pro Vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Fotovoltaické elektrárny – vyhlášeny první výzvy

Od 12. 7. 2021 budou moci žadatelé podávat první žádosti do vyhlášených výzev k instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem do i nad 1 MWp. Pro žadatele je připraveno 4,5 mld. Kč.

Program rozvoje venkova

Získejte až 85 % způsobilých výdajů v rámci Programu rozvoje venkova, který přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Výzva je zaměřena na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na výstavbu či rekonstrukci provozovny.

Program prostředí pro život

Veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu
a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Rybníky

Cílem programu zaměřeného na rybníky je podpora retence vody v krajině skrze rekonstrukci, odbahnění nebo výstavbu nových nádrží. Zapojit se mohou jak fyzické i právnické osoby s mírou podpory až 100 %.

Technologie 4.0

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Pohyb a zdraví 2021

Výzva Národní sportovní agentury s názvem Pohyb a zdraví 2021 je zaměřena na sportovní organizace s celostátní působností zabývající se sportem pro všechny.

Poradenské služby pro MSP

Získejte až 50 % uznatelných nákladů na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl.

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Získejte až 60 % uznatelných nákladů na nový hardware a software potřebný pro digitalizaci vaší společnosti.

Národní sportovní agentura – Investiční programy

Není vám lhostejná budoucnost českého sportu? Chystáte se vybudovat či rekonstruovat sportovní zařízení a rádi byste na tuto aktivitu získat dotaci? Neváhejte využít exkluzivní možnosti v rámci nových investičních programů Národní sportovní agentury!

ITI Ostravsko – Sociální podnikání

Získejte až 85 % uznatelných nákladů na výstavbu, rekonstrukci, pořízení zařízení a vybavení sociálního podniku.

Úvěry SFPI

Plánujete zateplit bytový dům? Netěsní ve vašem domě okna nebo vstupní dveře? Zvažujete výměnu starého výtahu? Vlastníci bytových domů, bytová družstva s společenství vlastníků mají ideální příležitost jak s bezúročným úvěrem získat finanční prostředky na realizaci úsporných opatření. Úvěr lze splácet až po dobu 20 let a míra podpory je až 90 % způsobilých výdajů.

OP PIK – Poradenství II

Získejte až 50 % uznatelných nákladů na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl. Zejména se jedná o certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.

Oblíbené dotační výzvy pro firmy!

Na konci května budou vyhlášeny oblíbené výzvy pro malé, střední i velké firmy a podniky. Jedná se o Inovace, Aplikace, Potenciál a také o Digitální podnik. Získat můžete až 70 % uznatelných nákladů.

Inovace v Jihomoravském kraji

Získejte až 70 % na tvorbu prototypů směrem k inovativním produktům nebo službám firem působících na území Jihomoravského kraje. Program se zaměřuje na zahájení inovativních činností v oblasti vývoje a výroby.

Zelené střechy v Brně

Cílem dotačního programu je instalace tzv. zelené střechy na budovách a objektech na území města Brna za účelem snížení jejich přehřívání, snížení povrchových teplot uličních celků a také za účelem zvýšení jejich estetické funkce.

Smart záruka

Bankovní záruka k provozním nebo investičním úvěrům směřujícím do digitalizace podnikatelských činností. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše zaručovaného úvěru může být až 4 mil. Kč. Délka ručení nepřesahuje 6 let.

ITI Ostrava – Kulturní infrastruktura II

Získejte až 100 % podpory pro revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch, areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.

Financování ostravského sportu v roce 2022

Získejte až 25 mil. Kč na podporu různých sportovních aktivit a sportovních klubů městem Ostrava!!!

Financování jihomoravského sportu

Získejte až 3,8 mil. Kč na podporu sportovních klubů a spolků se sídlem v Jihomoravském kraji!

Operační program Spravedlivá transformace

41 mld. Kč je připraveno pro žadatele z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí a následnou transformaci nad rámec běžných dotačních možností.

Výsadba stromů

Získejte až 250 tisíc Kč s mírou podpory 100 % způsobilých výdajů na výsadbu nových listnatých/ovocných stromů na veřejně přístupných místech za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, ovzduší a zadržení vody v krajině.

Podpora podnikání v MSK

Zahájili jste svou činnost jako právnická nebo fyzická osoba podnikající v Moravskoslezském kraji a hledáte možnosti financování vašich prvních kroků? Právě pro vás je ideální výzva na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Získejte až 100 tisíc Kč s mírou podpory 70 % způsobilých výdajů.

Podpora kultury v MSK

Působíte v oblasti kultury? Realizujete kulturní aktivity nebo uměleckou činnosti? Právě pro vás je ideální výzva na podporu kultury v Moravskoslezském kraji.

Podpora vrcholového sportu v MSK

Jste vrcholový sportovní klub (právnická osoba), který zajišťuje tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jehož družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2022 v nejvyšší soutěži nebo ve druhé fotbalové či hokejové lize?

Právě pro vás je ideální výzva na podporu vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, MBA

Kontaktujte nás