Investiční dotace

Komunitní dům seniorů

Chcete využít dotací k vybudování Komunitního domu seniorů a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příměstské/pobytové tábory

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příležitostí přímo pro Vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Fotovoltaické elektrárny – vyhlášeny první výzvy

Od 12. 7. 2021 budou moci žadatelé podávat první žádosti do vyhlášených výzev k instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem do i nad 1 MWp. Pro žadatele je připraveno 4,5 mld. Kč.

Program rozvoje venkova

Získejte až 85 % způsobilých výdajů v rámci Programu rozvoje venkova, který přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Výzva je zaměřena na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na výstavbu či rekonstrukci provozovny.

Program prostředí pro život

Veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu
a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Národní sportovní agentura – Investiční programy

Není vám lhostejná budoucnost českého sportu? Chystáte se vybudovat či rekonstruovat sportovní zařízení a rádi byste na tuto aktivitu získat dotaci? Neváhejte využít exkluzivní možnosti v rámci nových investičních programů Národní sportovní agentury!

Rybníky

Cílem programu zaměřeného na rybníky je podpora retence vody v krajině skrze rekonstrukci, odbahnění nebo výstavbu nových nádrží. Zapojit se mohou jak fyzické i právnické osoby s mírou podpory až 100 %.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského v roce 2022.

Technologie 4.0

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Pohyb a zdraví 2021

Výzva Národní sportovní agentury s názvem Pohyb a zdraví 2021 je zaměřena na sportovní organizace s celostátní působností zabývající se sportem pro všechny.

Poradenské služby pro MSP

Získejte až 50 % uznatelných nákladů na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl.

ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Získejte až 60 % uznatelných nákladů na nový hardware a software potřebný pro digitalizaci vaší společnosti.

ITI Ostravsko – Sociální podnikání

Získejte až 85 % uznatelných nákladů na výstavbu, rekonstrukci, pořízení zařízení a vybavení sociálního podniku.

Úvěry SFPI

Plánujete zateplit bytový dům? Netěsní ve vašem domě okna nebo vstupní dveře? Zvažujete výměnu starého výtahu? Vlastníci bytových domů, bytová družstva s společenství vlastníků mají ideální příležitost jak s bezúročným úvěrem získat finanční prostředky na realizaci úsporných opatření. Úvěr lze splácet až po dobu 20 let a míra podpory je až 90 % způsobilých výdajů.

OP PIK – Poradenství II

Získejte až 50 % uznatelných nákladů na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl. Zejména se jedná o certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.

Oblíbené dotační výzvy pro firmy!

Na konci května budou vyhlášeny oblíbené výzvy pro malé, střední i velké firmy a podniky. Jedná se o Inovace, Aplikace, Potenciál a také o Digitální podnik. Získat můžete až 70 % uznatelných nákladů.

Inovace v Jihomoravském kraji

Získejte až 70 % na tvorbu prototypů směrem k inovativním produktům nebo službám firem působících na území Jihomoravského kraje. Program se zaměřuje na zahájení inovativních činností v oblasti vývoje a výroby.

Zelené střechy v Brně

Cílem dotačního programu je instalace tzv. zelené střechy na budovách a objektech na území města Brna za účelem snížení jejich přehřívání, snížení povrchových teplot uličních celků a také za účelem zvýšení jejich estetické funkce.

Smart záruka

Bankovní záruka k provozním nebo investičním úvěrům směřujícím do digitalizace podnikatelských činností. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše zaručovaného úvěru může být až 4 mil. Kč. Délka ručení nepřesahuje 6 let.

ITI Ostrava – Kulturní infrastruktura II

Získejte až 100 % podpory pro revitalizaci a regeneraci zanedbaných ploch, areálů a objektů kulturního dědictví za účelem využití pro zvýšení atraktivity měst a jejich zázemí a podporu nových investic.

Financování jihomoravského sportu

Získejte až 3,8 mil. Kč na podporu sportovních klubů a spolků se sídlem v Jihomoravském kraji!

Financování ostravského sportu v roce 2022

Získejte až 25 mil. Kč na podporu různých sportovních aktivit a sportovních klubů městem Ostrava!!!

Operační program Spravedlivá transformace

41 mld. Kč je připraveno pro žadatele z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí a následnou transformaci nad rámec běžných dotačních možností.

Výsadba stromů

Získejte až 250 tisíc Kč s mírou podpory 100 % způsobilých výdajů na výsadbu nových listnatých/ovocných stromů na veřejně přístupných místech za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, ovzduší a zadržení vody v krajině.

Podpora kultury v MSK

Působíte v oblasti kultury? Realizujete kulturní aktivity nebo uměleckou činnosti? Právě pro vás je ideální výzva na podporu kultury v Moravskoslezském kraji.

Podpora vrcholového sportu v MSK

Jste vrcholový sportovní klub (právnická osoba), který zajišťuje tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jehož družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2022 v nejvyšší soutěži nebo ve druhé fotbalové či hokejové lize?

Právě pro vás je ideální výzva na podporu vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji!

Podpora podnikání v MSK

Zahájili jste svou činnost jako právnická nebo fyzická osoba podnikající v Moravskoslezském kraji a hledáte možnosti financování vašich prvních kroků? Právě pro vás je ideální výzva na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Získejte až 100 tisíc Kč s mírou podpory 70 % způsobilých výdajů.

Podpora audiovizuální tvorby v Moravskoslezském kraji

Jste výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla nebo zajišťujete výrobu audiovizuálního díla na území České republiky jako tzv. servisní produkce? Právě pro vás je tato dotační možnost ideální.

Asistenční vouchery pro inovační projekty – Praha

Účelem dotačního programu je podpora pro vytvoření projektové dokumentace využitelné pro dotační programy z národních, mezinárodních i lokálních dotačních titulů v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Moravskoslezský kraj podpoří firmy v roce 2022 ve třech oblastech: Voucher pro začínající firmy, TechArt voucher a InnoBooster voucher!

Dětské skupiny – pořízení budov, pozemků a jejich rekonstrukce

Plánujete vybudovat novou dětskou skupinu nebo rozšířit tu stávající? Pokud ano, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo atraktivní výzvu přímo pro vás. Využít ji můžete na nákup nových pozemků, budov a rekonstrukční práce.

 

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, MBA

Kontaktujte nás