Investiční dotace

Komunitní dům seniorů

Chcete využít dotací k vybudování Komunitního domu seniorů a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příměstské/pobytové tábory

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příležitostí přímo pro Vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021

Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu.

Program rozvoje venkova

11. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Program prostředí pro život

Veřejná soutěž je určena výzkumným organizacím, podnikům a organizačním složkám státu
a jejich příspěvkovým organizacím, které mají zájem podílet se na dlouhodobé spolupráci ve výzkumu na základě zadaného výzkumného tématu č. 7 – Socioekonomický výzkum v oblasti ŽP.

Rybníky

Cílem programu zaměřeného na rybníky je podpora retence vody v krajině skrze rekonstrukci, odbahnění nebo výstavbu nových nádrží. Zapojit se mohou jak fyzické i právnické osoby s mírou podpory až 100 %.

Technologie 4.0

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, MBA

Kontaktujte nás