Investiční dotace

Komunitní dům pro seniory

Chcete využít dotací k vybudování Komunitního domu seniorů a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příměstské tábory

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příležitostí přímo pro Vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Sociální podnikání

Cílem této výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Kreativní vouchery

Získejte až 200.000 Kč na rozvoj svého podnikání díky kreativním službám.

Účelem tohoto programu je poskytnutí dotace žadatelům v oblasti kreativity s cílem zlepšit prezentaci jejich produktu, procesu nebo služby směrem ke klientům.

Czech Rise Up 3.0

Cílem programu je podpořit poskytování odborného poradenství v oblasti digitální
transformace malých a středních podniků působících na českém trhu.

Podnikové vzdělávání

V únoru 2023 bude vyhlášena dotační výzva Podnikové vzdělávání s alokací 1 miliarda Kč. Zajistěte si právě nyní dlouhodobé financování vzdělávacích potřeb pro vaše pracovníky.

Program na podporu sportovní infrastruktury

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj a kvalitní sportovní infrastrukturu, která je nezbytná pro realizaci pohybových aktivit na území statutárního města Ostravy. Cílem dotačního programu je zajištění udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Program na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy v roce 2023

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání akcí, které mají významný podíl na
celkovém dění na území statutárního města Ostravy, s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Tyto akce jsou vysoce prestižní záležitostí a svým účelem přispívají k propagaci SMO.

Program na podporu tělovýchovy a sportu

Účelem tohoto dotačního programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících na území statutárního města Ostravy.

Sociální bydlení

Získejte až 25 mil Kč. v rámci výzvy na podporu sociálního bydlení. Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Program na podporu významných sportovních klubů

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot,
jejichž členové reprezentují statutární město Ostravu v roce 2023 v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Cílem tohoto dotačního programu je podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují/budou reprezentovat Moravskoslezský kraj v roce 2023 v interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí), nejvyšší lize a v případě fotbalu a ledního hokeje i v druhé nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice.

Smart záruka

Bankovní záruka k provozním nebo investičním úvěrům směřujícím do digitalizace podnikatelských činností. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše zaručovaného úvěru může být až 4 mil. Kč. Délka ručení nepřesahuje 6 let.

Operační program Spravedlivá transformace

41 mld. Kč je připraveno pro žadatele z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí a následnou transformaci nad rámec běžných dotačních možností.

Výsadba stromů

Získejte až 250 tisíc Kč s mírou podpory 100 % způsobilých výdajů na výsadbu nových listnatých/ovocných stromů na veřejně přístupných místech za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, ovzduší a zadržení vody v krajině.

Marketing

Program podporuje účast výrobních i nevýrobních společností z řad malých a střeních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích v různých zemích světa (země jsou pevně určeny)

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Moravskoslezský kraj podpoří firmy v roce 2022 ve třech oblastech: Voucher pro začínající firmy, TechArt voucher a InnoBooster voucher!

 

DESIGN CREDITS

Cílem této výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z adresáře designérů a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací. Externí služby produktových designérů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat jejich výrobky, rychle reagovat na požadavky trhu a tím podpořit jejich konkurenceschopnost.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, MBA

Kontaktujte nás