Investiční dotace

Komunitní dům pro seniory

Chcete využít dotací k vybudování Komunitního domu seniorů a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příměstské tábory

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příležitostí přímo pro Vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Sociální podnikání

Cílem této výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Program na podporu sportovní infrastruktury

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj a kvalitní sportovní infrastrukturu, která je nezbytná pro realizaci pohybových aktivit na území statutárního města Ostravy. Cílem dotačního programu je zajištění udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Program na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy v roce 2023

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání akcí, které mají významný podíl na
celkovém dění na území statutárního města Ostravy, s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Tyto akce jsou vysoce prestižní záležitostí a svým účelem přispívají k propagaci SMO.

Program na podporu tělovýchovy a sportu

Účelem tohoto dotačního programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících na území statutárního města Ostravy.

Sociální bydlení

Získejte až 25 mil Kč. v rámci výzvy na podporu sociálního bydlení. Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Program na podporu významných sportovních klubů

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot,
jejichž členové reprezentují statutární město Ostravu v roce 2023 v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice

Úvěry SFPI

Plánujete zateplit bytový dům? Netěsní ve vašem domě okna nebo vstupní dveře? Zvažujete výměnu starého výtahu? Vlastníci bytových domů, bytová družstva s společenství vlastníků mají ideální příležitost jak s bezúročným úvěrem získat finanční prostředky na realizaci úsporných opatření. Úvěr lze splácet až po dobu 20 let a míra podpory je až 90 % způsobilých výdajů.

Inovace v Jihomoravském kraji

Získejte až 70 % na tvorbu prototypů směrem k inovativním produktům nebo službám firem působících na území Jihomoravského kraje. Program se zaměřuje na zahájení inovativních činností v oblasti vývoje a výroby.

Smart záruka

Bankovní záruka k provozním nebo investičním úvěrům směřujícím do digitalizace podnikatelských činností. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše zaručovaného úvěru může být až 4 mil. Kč. Délka ručení nepřesahuje 6 let.

Operační program Spravedlivá transformace

41 mld. Kč je připraveno pro žadatele z Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí a následnou transformaci nad rámec běžných dotačních možností.

Výsadba stromů

Získejte až 250 tisíc Kč s mírou podpory 100 % způsobilých výdajů na výsadbu nových listnatých/ovocných stromů na veřejně přístupných místech za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, ovzduší a zadržení vody v krajině.

Podpora vrcholového sportu v MSK

Jste vrcholový sportovní klub (právnická osoba), který zajišťuje tělovýchovnou a sportovní činnost na území Moravskoslezského kraje a jehož družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2022 v nejvyšší soutěži nebo ve druhé fotbalové či hokejové lize?

Podpora audiovizuální tvorby v Moravskoslezském kraji

Jste výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla nebo zajišťujete výrobu audiovizuálního díla na území České republiky jako tzv. servisní produkce? Právě pro vás je tato dotační možnost ideální.

Asistenční vouchery pro inovační projekty – Praha

Účelem dotačního programu je podpora pro vytvoření projektové dokumentace využitelné pro dotační programy z národních, mezinárodních i lokálních dotačních titulů v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Moravskoslezský kraj podpoří firmy v roce 2022 ve třech oblastech: Voucher pro začínající firmy, TechArt voucher a InnoBooster voucher!

 

Dětské skupiny – pořízení budov, pozemků a jejich rekonstrukce

Plánujete vybudovat novou dětskou skupinu nebo rozšířit tu stávající? Pokud ano, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo atraktivní výzvu přímo pro vás. Využít ji můžete na nákup nových pozemků, budov a rekonstrukční práce.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, MBA

Kontaktujte nás