Stáže ve firmách

Stáže ve firmách

Spolupracujete se studenty nebo spolupráci s nimi plánujete? Máte sídlo nebo pobočku v Moravskoslezském kraji? Pokud je vaše odpověď v obou případech ano, je pro vás tento titul ideální.

Příjem žádostí
27. 3. 2023 – 6. 4. 2023

Míra podpory
Max. 70 % způsobilých výdajů. 

Oprávněný žadatel

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo pobočkou v Moravskoslezském kraji.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Realizace stáží studentů ve firmách v Moravskoslezském kraji.

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí: 27. 3. 2023 – 6. 4. 2023.     
 • Očekávané období realizace: 1. 5. 2023 – 30. 6. 2024

Způsobilé výdaje:

 • Náklady na stážistu, 
 • Náklady na mentora,
 • Zákonné odvody,
 • Ostatní náklady, např. cestovní náklady, ochranné pracovní pomůcky, pojistné,…

Vybraná omezení:

 • Realizace max. 14 měsíců.
 • Pro studenty prezenčního studia SŠ, VOŠ a VŠ.
 • Realizace není možná se stážisty, se kterými probíhal projekt již v minulosti u libovolného zaměstnavatele.

Výše podpory:

 • Max. 70 % způsobilých výdajů.   
 • Dotace max. 200.000 Kč.

Co pro Vás uděláme:

 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Poradenství v průběhu realizace projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás