Evropské dotace

Visegrad Fund – financování projektů až ze 100 %

Každoročně mohou žadatelé podat své žádosti do uzávěrek v rámci Visegrad Fund. Výzva je vhodná pro organizátory mezinárodních kulturních, sportovních, společenských projektů či projektů zaměřených na oblast vědy. Oblastí zájmu je však více. Získat lze až 100 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí
k 1. 2., 1. 7. a 1. 10. daného roku

Míra podpory
Až 100 % ZV

Oprávněný žadatel
Malé, střední i velké podniky

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Organizace sportovních turnajů, konferencí, společenských projektů

Příjemce dotace:

 • Malé, střední i velké podniky

​​Výše podpory:

 • Až 100 % způsobilých výdajů s rozpočtem okolo 50.000 euro
 • Absolutní výše podpory je závislá na délce projektu a plánu aktivit

Harmonogram:

 • Příjem žádostí k 1. 2., 1. 7. a 1. 10. daného roku
 • Základní typ projektu lze realizovat až 18 měsíců
 • Lze však realizovat i delší projekty

Omezení:

 • Projekt musí být svým charakterem neziskový
 • Nutnost partnerství minimálně 3 subjektů ze zemí V4 (každý subjekt z jiné země)
 • Podání žádosti je nutné naplánovat s ohledem na realizaci projektu

Způsobilé výdaje (příklady):

 • Cestovné
 • Náklady na marketing
 • Osobní náklady
 • Administrativní náklady
 • Ubytování
 • Překladatelské činnosti
 • Náklady na ceny

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti, průběžného a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás