Program TREND – Technologická agentura ČR

Výzva cílí na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj nebo nákup výzkumných či vývojových aktivit od výzkumných organizací. Dopad realizace je očekáván ve zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Příjem žádostí

5. 10. do 22. 11. 2023

Vyhlášení výsledků

31. 5. 2024

Míra podpory

Maximální výše podpory je 80 %

Oprávněný žadatel

Podnik (malý, střední nebo velký) nebo výzkumná organizace

.

Podporované aktivity
Průmyslový vzor
Užitný vzor
Funkční vzorek
prototyp
software
poloprovoz
ověřená technologie

další akceptovatelné druhy výstupů/výsledků pouze v kombinaci s některými s výše uvedených:

Metodika a postup akreditované oprávněným orgánem
Metodika certifikovaná oprávněným orgánem
Metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence problematika spadá
Patent
Ostatní výsledky 

Příjemce dotace: 

  • Podnik (malý, střední nebo velký) nebo výzkumná organizace.

Realizace projektu:

  • Délka realizace je 12 – 42 měsíců
  • Začátek realizace nejdříve od června 2024
  • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je prosinec 2027

Výše podpory:

  • Maximální výše podpory je 80 %
  • výše dotace činí 1 mil. Kč a max. výše dotace pak 15 mil. Kč
  • Alokace 200 mil. Kč

S čím Vám můžeme pomoci?

  • Konzultace a příprava žádosti včetně poradenství v době realizace a udržitelnosti.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás