Potenciál

Cílem je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí
Od 14. 6. do 26. 8. 2021

Míra podpory
Až 50 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Výzkumné budovy a zařízení, pořízení strojů a vybavení aj.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky

​​Výše podpory:

 • Maximální míra podpory činí 50 % s alokací 1 mld. Kč

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 14. 6. do 26. 8. 2021

Způsobilé výdaje:

 • náklady na investice do DHM a DNM
 • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

Podporované aktivity:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Co pro Vás uděláme?

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás