Inovační vouchery - ochrana práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Příjem žádostí

1.9. 2022 – 31. 12. 2023

Míra podpory
75 % způsobilých výdajů, min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč

Oprávněný žadatel

Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typ výzvy
Průběžná.

Podporované aktivity

Služby patentových zástupců, zveřejnění přihlášek vynálezů a další.

Oprávnění žadatelé

 • Malé a střední podniky.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Příklady způsobilých nákladů

 • Služby patentových zástupců;
 • zveřejnění přihlášek vynálezů;
 • registrace užitných vzorů;
 • registrace průmyslových vzorů;
 • registrace ochranných známek.

Vybraná omezení

 • Realizace na území ČR (mimo Prahu).
 • Dotace je poskytována v rámci de minimis.
 • Udělení mezinárodního patentu není podporovanou aktivitou, stejně jako udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví.

Typ výzvy

 • Průběžná.

Co pro vás uděláme

 • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu.
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás