Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjem žádostí

1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Míra podpory
25 – 85 % způsobilých výdajů, min. 2 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Podnikající právnické osoby, výzkumné organizace.

Podporované aktivity
Poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Oprávnění žadatelé

 • Podnikající právnické osoby.
 • Výzkumné organizace.

Příklady způsobilých nákladů

 • Osobní náklady;
 • náklady na smluvní výzkum;
 • náklady na poradenské služby a VaV;
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku;
 • další režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky.

Vybraná omezení

 • Realizace na území ČR (mimo Prahu)
 • Malý a střední podnik se může účastnit v rámci 3 žádostí, velký podnik v rámci 2 žádostí
 • Celková doba realizace projektu je maximálně 48 měsíců

Míra podpory

 • 25 – 85 % způsobilých výdajů, min. 2 mil. Kč.

Typ výzvy

 • Kolová.

Co pro vás uděláme

 • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu.
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás