Aplikace

Získejte až 100 mil Kč. na vlastní výzkum a vývoj. Dotace je určena primárně na osobní náklady výzkumného týmu a materiál.

Příjem žádostí
Bude upřesněno.

Míra podpory
Až 80 % ZV, maximálně 100 mil. Kč.

Oprávněný žadatel

Malé a střední podniky, velké podniky, výzkumné organizace.

Podporované aktivity
Osobní náklady, materiál, expertní služby, apod.

Harmonogram: 

 • Vyhlášení výzvy je plánováno na červenec 2022.
 • Příjem žádostí bude upřesněn.

Způsobilé výdaje: 

 • Mzdové náklady výzkumného týmu,
 • Expertní služby.
 • Náklady na materiál.
 • Cestovní náklady.
 • Licence, apod.

Vybraná omezení:

 1. Žadatel musí působit v podporované oblasti činností.
 2. Projekt nemůže být realizován na území hl. města Prahy.

Výše podpory:

 • Až 80 % způsobilých výdajů.
 • Minimálně 2 mil. Kč.
 • Maximálně 100 mil. Kč.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás