Výsadba stromů

Cílem dotačního programu je výsadba nových listnatých / ovocných stromů na veřejně přístupných místech za účelem zlepšení kvality veřejného prostoru, ovzduší a zadržení vody v krajině.

Příjem žádostí
Od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023

Míra podpory
100 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Právnické osoby, neziskovky, obce aj.

Typ výzvy
Jednokolová nesoutěžní

Podporované aktivity
Pořízení sazenic, zajištění závlahy, zpracování posudku aj.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemce dotace:

 • Právnické osoby, neziskovky, obce, školy, veřejné instituce, apod. Jedná se o subjekty se vztahem k místu realizace.

Způsobilé výdaje:

 • Pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000 Kč/ks)
 • Zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
 • Zpracování odborného posudku
 • Zajištění odborného dozoru a publicity

Výše podpory:

 • 100 % způsobilých výdajů v rozmezí 151 000 – 250 000 Kč

Vybraná omezení:

 • Příjemce podpory musí registrovat výsadbu na portálu www.sazimebudoucnost.cz.
 • Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných neoplocených místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to kdekoliv na území České republiky.
 • Nelze využít na výsadbu jehličnanů.

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás