Program na podporu tělovýchovy a sportu

Účelem tohoto dotačního programu je vytvářet podmínky pro zapojení obyvatel, zejména dětí a mládeže včetně handicapovaných občanů do pravidelných sportovních aktivit a dosáhnout tak zvýšení zájmu o aktivní pohyb a zdravý životní styl na základě podpory celoroční činnosti sportovních klubů působících na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí
Od 16.9.2022 do 30.9.2022

Míra podpory
Až 100 % způsobilých výdajů.

Oprávněný žadatel
Právnická osoba zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost sportovních akcí.

Podporované aktivity
Materiál, spotřeba energií, propagace akce apod.

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí stanoven od 16.9.2022 do 30.9.2022
 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do konce června 2023

Způsobilé výdaje:

 

 • Materiál
 • Drobný dlouhodobý hmotný majetek:
 • Spotřeba energií
 • Služby (doprava, ubytování, nájem a podnájem sportovišť apod.)
 • Osobní náklady zaměstnanců 
 • Vzdělávání trenérů a lektorů

 

 • Pořadatelská, bezpečnostní a úklidová služba
 • Propagace akce 
 • Daň z přidané hodnoty, apod.

Vybraná omezení:

 

 • Způsobilým žadatelem není: 
 • Politická strana či hnutí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, obce, významné sportovní kluby, nadace apod.

 

Výše podpory:

 

 • Až 100 % způsobilých výdajů
 • Minimálně 20 000 Kč na jeden projekt
 • Maximálně 1 650 000 Kč na jeden projekt

 

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Ověření způsobilost žadatele
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh
 • Odeslání žádost dle náležitostí
 • Vyúčtování projektu a průběžný report

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás