Poradenské služby pro MSP

Cílem výzvy je nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl.

Příjem žádostí
18. 12. 2020 – 19. 4. 2021

Míra podpory
Až 50 % uznatelných nákladů

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.

Příjemce dotace:

 • Malé a střední podniky.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí je průběžný a bude probíhat od 18. 12. 2020 do 19. 4. 2021

Podporované aktivity:

 • Získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Lze tedy řešit aktivity např. pro získání ISO norem

 • vypracování plánu digitální transformace

Výše podpory:

 • Až 50 % uznatelných nákladů

Vybraná omezení:

 • Lze podpořit pouze přípravné práce, nikoliv financování činnosti samotného autorizačního orgánu

 • Dodavatel poradenských služeb musí splnit podmínku způsobilosti, která spočívá v doložení 3 referenčních zakázek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,  resp.  v případě přímého výběru pod 500 tis. bez DPH požadavek na 3 referenční zakázky za poslední 3 roky před podáním žádosti o podporu. Referenční zakázky musí svým předmětem  plnění  a finančním  plněním  odpovídat  požadovaným  poradenským  službám,  na které  bude  čerpána  dotace  v rámci  předloženého  projektu

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás