Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Není vám lhostejné kulturní dění v Moravskoslezském kraji? Realizujete kulturní aktivity a akce, profesionálního i neprofesionální charakteru v oblastech kulturních zájmů pro občany Moravskoslezského kraje?

Neváhejte využít exkluzivní možnosti v rámci nového investičních programu Podpora aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji pro rok 2023.

Příjem žádostí
Od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022

Míra podpory
Maximálně 50 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Právnická a fyzická osoby vykonávající činnost v oblasti kultury.

Podporované aktivity

Hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky), tanec (festivaly, soutěže, přehlídky), aj.

Harmonogram: 

 • Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 7. 11. 2022 do 30. 11. 2022.
 • Využití dotace spadá do období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na:

 • hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky),
 • tanec (festivaly, soutěže, přehlídky),
 • divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže),
 • výtvarnou tvorbu (výstavy týkající se pouze umělecké tvorby a architektury, soutěže, přehlídky, sympozia),
 • filmové přehlídky,
 • literární večery, autorská čtení,
 • tradiční lidovou kulturu a řemesla.

Způsobilé výdaje: 

 1. Náklady na spotřebu materiálu do celkové výše 5.000 Kč (součet uznatelných nákladů na spotřebu materiálu nesmí přesáhnout 5.000 Kč, tedy ani tyto náklady, ani dotace na jejich úhradu nesmí být vyšší než 5.000 Kč),
 2. Náklady na uznatelné služby (včetně honorářů a produkčních služeb),
 3. Osobní náklady – mzdové náklady – pouze ve formě nákladů na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně srážkové daně a příslušných odvodů – úhrada musí být provedena nejpozději poslední den realizace projektu.

Výše podpory:

 1. Minimální výše dotace je 50.000 Kč.
 2. Maximální výše dotace je 300.000 Kč
 3. Míra spolufinancování poskytovatele je max. 50 % ZV.

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás