Country for the Future - Inovace do praxe (COVID)

Příjem žádostí
do 15. 5. 2020

Míra podpory
až 100 %

Oprávněný žadatel
malé a střední podniky

Projekt může získat
1 – 25 mil. Kč

Podporované aktivity
osobní náklady, odpisy, přímé náklady a další související s projektem

Jak získat dotaci z programu Country for the Future

Podpora je určena k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů do výroby a na trh. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

Pro získání dotace musíte:

 • být malým a středním podnikatelem (vč. začínajících podniků),
 • realizovat projekt kdekoli na území ČR včetně Hl. m. Prahy.

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci ve výši až 100 % na:

 • osobní náklady,
 • odpisy a další přímé náklady, režie apod.

Až 25% nákladů projektu může být určeno na náklady související s projektem jako např.:

 • přípravu žádosti,
 • drobné investice,
 • marketing atd.

Obsahem projektu mohou být (samostatně nebo v kombinaci):

 • inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby,
 • inovace organizační.

Výše dotace z Country for the Future

Výše dotace dosáhne až 25 mil. Kč. na projekt. Procentuální výše se pohybuje v rozmezí 50 – 100 %.

Zavádění inovativních postupů firem při výrobě ochranných pomůcek bude podpořeno 100% ze způsobilých výdajů.

Zaměření soutěže

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí, včetně dopadů do průmyslové výroby a ostatního podnikání, je veřejná soutěž tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou inovací postupů a organizačních inovací v malých a středních podnicích, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti této či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci.

Podpořeny tedy mohou být projekty:

 • v odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, přinášející nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování specializovaných služeb,
 • projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem,
 • zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

Každý subjekt smí podat maximálně dva návrhy projektů.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás