Výzva pro materiálové využívání odpadů

Od 3. 9. 2018 mohu žadatelé v rámci výzvy OPŽP podávat žádosti zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využívání odpadu. Celková alokace je stanovena na 500.000.000 Kč.

Příjemce dotace:

 • kraje, obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,…
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využívání odpadu

Vybraná omezení:

 • nesmí se jednat o materiálové využívání kovů, sklad a odpadů z kategorie 16 a 17 Katalogu odpadů;
 • materiálově využitý odpad musí představovat minimálně 60% podíl z celkového odpadu vstupujícího do zařízení;
 • kompostování není podporováno.

Výše podpory projektu:

 • minimální výše přímých realizačních výdajů činí 500.000 Kč bez DPH
 • míra podpory je stanovena na max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Harmonogram:

 • příjem žádostí probíhá od 3. září 2018 do 2. prosince 2019.
 • výzva je průběžná se čtvrtletním vyhodnocováním žádostí

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace projektu od začátku do konce;
 • zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • podpora při vypracování posudků a projektové dokumentace;
 • podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • zajištění povinné publicity;
 • komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Chcete využít dotaci pro svůj podnikatelský záměr nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Zanechte nám zprávu a my se Vám ozveme.

Podívejte se také na další dotace pro podnikatele, se kterými Vám pomůžeme.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás