TAČR – TREND

Získejte až 80 % způsobilých výdajů a zvyšte mezinárodní konkurenceschopnost vašeho podnikání, především rozšířením vaší působnosti na trzích v zahraničí či pronikáním na nové trhy díky výsledkům výzkumu a vývoje. Výstupem projektu může být např. průmyslový vzor, užitný vzor, patent, software nebo prototyp.