Start-up poradenství

Zajistíme ve start-up poradenství

První krůčky v podnikání jsou důležité a často rozhodují o tom, jakým směrem se bude podnikání ubírat. Správné nastavení cílů, procesů a komunikace je ve start-up poradenství nepostradatelné. Vlastní projektový manažer s letitou praxí se o Vás postará a společně zpracujete plány, ze kterých budete čerpat ještě dlouhé měsíce i roky.

Podnikatelský záměr

 • Pomoc při zpracování podnikatelského záměru
 • Reálnost záměru
 • Průzkum trhu, zákazníci
 • Zpracování plánu vstupu na trh
 • Rizika, způsoby redukce

Produkt

 • Studie proveditelnosti
 • Popis produktu
 • Dodavatelé
 • Patenty
 • Specifika trhu
 • Právní nastavení
 • Tržní konkurence a konkurenční výhoda

Lidské zdroje

 • Vedení podniku
 • Zaměstnanci
 • Poradci
 • Vedení a řízení lidí
 • Systém odměn

Finance a marketing

 • Finanční a marketingový plán
 • Možnosti financování aktivit
 • Cenová a distribuční politika
 • Poprodejní služby
 • Propagace na sociálních sítích

Networking

 • Vyhledání vhodných obchodních partnerů
 • Aktivní navazování obchodní spolupráce
 • Dodavatelsko-odběratelské vztahy

Procesy

 • Vytvoření procesní mapy a základních podnikových dokumentů, směrnic a pokynů

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský

Kontaktujte nás