Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Moravskoslezský kraj podpoří firmy v roce 2022 ve třech oblastech:

Voucher pro začínající firmy – Zahájili jste svou činnost jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající v Moravskoslezském kraji a hledáte možnosti financování vašich prvních kroků? Právě pro vás je ideální výzva na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji.

TechArt voucher – Podpora je zaměřena na proces maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátními funkčními vlastnostmi a estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. konstrukce, topologické optimalizace, průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.

InnoBooster voucher – Cílem dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit rozvoj malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací.

Příjem žádostí
Od 17. 1. 2022 do 23. 3. 2022

Míra podpory
Max. 75 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Právnická nebo fyzická osoba podnikající se
sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji a maximálně
dvouletou historií

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Nutné náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti, příspěvek na kreativní inovativní služby, příspěvek na mzdy aj.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: od 17. 1. 2022 do 23. 3. 2022.

Podporované aktivity:

 • Voucher pro začínající firmy – Investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti – např. projektová dokumentace, SW, výpočetní technika, nehmotný majetek, cestovné, odborná literatura apod.
 • TechArt voucher – Neinvestiční náklady spojené s tvorbou užitného designu, funkčního 3D designového modelu v konstrukčním softwaru a náklady spojené s konstrukčními pracemi vynaloženými na výrobu prototypu produktu.
  Příjemce může čerpat služby výhradně u ověřeného poskytovatele služeb, který je veden v seznamu/databázi Moravskoslezského inovačního centra.
 • Innobooster voucher – osobní náklady zaměstnance zaměstnaného na účelově vytvořeném pracovním místě na dobu neurčitou a v hlavním pracovním poměru + náklady na nákup služeb v oblasti vzdělávání zaměstnance na účelově vytvořeném pracovním místě.

Výše podpory:

 • Max. 75 % způsobilých výdajů a až 100 000 Kč (Voucher pro začínající firmy).
 • Max. 75 % způsobilých výdajů a až 450 000 Kč (TechArt voucher).
 • Max. 50 % způsobilých výdajů a až 500 000 Kč (InnoBooster voucher).
 • Celková alokace: 10 mil. Kč.

Vybraná omezení (kromě běžných příloh se dokládají):

 • Žadatel musí mít provozovnu nebo sídlo na území MSK.
 • Žadatel má max. 24 měsíční historii k datu podání žádosti.
 • Žadatel nebyl podpořen z předchozích výzev Krajského úřadu MSK ve stejné oblasti.
 • Žadatel musí být malým nebo středním podnikem.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás