Reference – Moonment s.r.o.

„Kdyby se nás někdo zeptal, jak moc jsme spokojeni s členstvím v byznys klubu CCT, a dal by nám na to stupnici od 1 do 10, byl by to problém. Vezme-li v úvahu všechny proměnné spokojenosti, započítáme-li koeficient pohody a to celé vynásobíme absolutním číslem byznysu, dostáváme se limitně blízko číslu 100. Stupnice od 1 do 10 je tedy zcela bezpředmětná a pro vyjádření naší spokojenosti absolutně nedostatečná.“

Michal Kijonka
Moonment s.r.o.