Program TREND – Technologická agentura ČR

Výzva cílí na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj nebo nákup výzkumných či vývojových aktivit od výzkumných organizací. Dopad realizace je očekáván ve zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.