PODPORA ROZVOJE VENKOVA

Již 11. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Dotaci lze poskytnout na nákup nemovitosti, pořízení strojů a technologií nebo výstavbu budov a ploch v rámci turistické infrastruktury.