PROGRAM OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH NEMOVITOSTÍ V MSK 2024

Účelem programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.

Získejte až 500 tisíc Kč!