Program Inovační vouchery III

Již třetí výzva programu zaměřeného na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. V praxi lze realizovat takovou službu, na kterou Váš podnik nemá kapacitu či vybavení, a tato služba zajistí inovaci Vašeho stávajícího produktu. Pro tento program je připravena alokace ve výši 100 mil. Kč. Ukončení příjmu žádostí je naplánováno na konec roku 2018.

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malé a střední podniky;

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků;

Jaké jsou způsobilé výdaje?

  • Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací – zejména měření, testování, diagnostika, zkoušky, rozbory, analýzy, certifikace, návrh nových systémů, technologických postupů, vývoj SW, HW, materiálu apod.;

Výše dotace:

  • Maximální výše dotace je 75 % způsobilých výdajů
  • Minimální dotace činí 50 000 Kč, maximální pak 299 999 Kč;

Vybrané podmínky a omezení:

  • Každý žadatel může předložit až tři projekty, které však musí tvořit samostatný ucelený celek = projekty na sebe nemohou navazovat;

Co pro Vás zajistíme?

  • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
  • Konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás