Program DOPRAVA 2020+

Druhá veřejná soutěž v rámci programu Technologické agentury ČR byla vyhlášena. Zaměřuje se na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.

Oprávnění žadatelé:

 • výzkumná organizace;
 • podnik;
 • organizační složka státu;
 • územní samosprávný celek;
 • neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace.

Výše podpory:

 • maximální výše podpory na jeden projekt: 50 mil. Kč;
 • maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 % způsobilých výdajů

​Termíny:

 • zahájení příjmu žádostí – ​9. 4. 2020
 • ukončení příjmu žádostí – 10. 6. 2020 v 16:30
 • období zahájení řešení projektu – 1. 1. 2021 až 1. 6. 2021
 • termín ukončení řešení projektu – 31. 5. 2025
 • délka řešení projektu – 12 až 48 měsíců

Specifické cíle programu:

 • udržitelná doprava;
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
 • přístupná a interoperabilní doprava
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Příklady výsledků realizovatelných aktivit​:

 • patent;
 • průmyslový vzor;
 • funkční vzorek;
 • software;
 • databáze apod.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • ověření způsobilosti žadatele;
 • spolupráce s výzkumnou organizací;
 • sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • odeslání žádosti dle náležitostí;
 • vyúčtování projektu a průběžný report.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás