Příměstské/pobytové tábory se blíží

V průběhu ledna budou moci žadatelé podávat své žádosti do výzvy Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školení vyučování mimo hl. město Prahu, kterou financuje Evropský sociální fond. V tomto programovacím období se patrně jedná o poslední šanci, jak získat příspěvek např. na realizaci oblíbených příměstských táborů nebo pobytových táborů

Příjemci dotace:

Obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, školská zařízení a další.

Způsobilé výdaje:

Způsobilými výdaji jsou například výdaje na animační programy, pořízení služeb, odměny realizačního týmu, nákup spotřebního vybavení apod.

Výše podpory:

Výše podpory se odvíjí dle kategorie žadatele a může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů.

Aktivity výzvy:

Výzva se zaměřuje na podporu následujících aktivit:

 • Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy
 • Příměstský/pobytový tábor
 • Doprovod dětí (např. do volnočasových zařízení)
 • Společná doprava dětí v době mimo školní vyučování

Vybraná omezení:

 • Realizace projektu musí proběhnout mimo území hl. města Prahy
 • Projekt musí být zaměřen na děti 1. stupně základních škol
 • Žadatel musí splnit platné legislativní podmínky v rámci ochrany veřejného zdraví, stravování nebo hygienických norem

Harmonogram:

 • Podání žádosti bude možné od ledna do března 2020 (data budou upřesněna samotnou výzvou)
 • Jedná se o tzv. kolovou výzvu s celkovou dotací 200 mil. Kč

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás