Pražský voucher na inovativní projekty

Využijte poslední šanci k získání dotace na inovační projekty z Pražského voucheru. Příjem žádostí potvrá maximálně do 17. 9. 2020. Proto neváhejte a kontaktujte nás k domluvě konzultace.

Příjemci dotace:

Příjemce dotace jsou subjekty splňující všechna tato kritéria:

 • subjekty spňující definici malého a středního podniku
 • subjekty, které jsou právnické osoby mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
 • subjekty registrované k dani z příjmu
 • subjekty oprávněné podnikat na území České republiky se sídlem nebo zapsanou provozovnou na území hl. města Prahy
 • subjekty, které využijí dopady projektu na území hl. města Prahy
 • subjekty, které nejsou v úpadku, likvidaci apod.
 • subjekty bez nesplacených závazků vůči zaměstnancům, orgánům veř. správy či zdravoním pojišťovnám
 • subjekty bez trestních záznamů
 • subjekty musí projekt realizovat projekt v souladu se svou ekonomickou činností
 • subjekty nemohou zaměření projektu v průběhu realizace změnit
 • subjkety musí projekt realizovata v souladu s Regionální inovační strategií hl. m. Prahy

Spolupráce s poskytovatelem znalostí:

Žadatel musí na projektu spolupracovat s tzv. poskytovatele znalostí. Jedná se o subjekty uvedené v tomto seznamu

Způsobilé výdaje:

Způsobilé výdaje jsou uznatelné pouze v případě, že se jedná o nákup služeb ze strany žadatele/příjemce. Pořízení hmotného a nehmotného majetku není uznatelným nákladem

Forma a výše podpory:

 • podpora bude poskytnuta v režimu de-minimis nebo bokové výjimky
 • výše podpory se odvíjí od typu voucheru (malý a velký)
 • malý voucher -> projekty do 500.000 Kč s maximální délkou projektu do 6 měsíců od zahájení projektu, tj. nejdříve dnem podání Žádosti o poskytnutí voucheru, nejpozději však dnem zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv
 • malý voucher -> dotace ve výši až 75 % způsobilých výdajů v hodnotě od 75.000 Kč do 375.000 Kč
 • velký voucher -> projekty nad 500.000 Kč (včetně) s maximální délkou projektu do 6 měsíců od zahájení projektu, tj. nejdříve dnem podání Žádosti o poskytnutí voucheru, nejpozději však dnem zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv
 • velký voucher -> dotace ve výši až 50 % způsobilých výdajů v hodnotě od 250.000 Kč do 2.000.000 Kč
 • velký voucher -> žádá se pouze v režimu blokové výjimky
 • voucher bude proplacen ex-post na základě dokladů předložených Příjemcem v Žádosti o proplacení voucheru.

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu
 • Poradenství k zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat?! Zajistíme vám aktivní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vaši firmu, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat a budovat nové byznys vztahy. Více na stránkách našeho firemního klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás