PODPORA VÝZNAMNÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI A SPORTOVNÍ REPREZENTACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V ROCE 2021

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.