KREATIVNÍ BRNO – DOTACE PRO KREATIVCE

Cíle dotačního programu spočívají v podpoře podnikání a systematickém rozvoji kreativních odvětví, propagaci brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni, vzdělávání odborné i laické veřejnosti a podpoře nových aktivit kreativců s přínosem pro společnost.

Dalšími vítanými přínosy programu jsou usnadnění spolupráce jednotlivých aktérů z oblasti kreativních odvětví či zapojení místních kreativců do tzv. inovačního ekosystému města i ČR.

Jednotlivé žádosti o dotaci spadají do následujících oblastí.

  • PROPAGACE – obchodní akce, odborné veletrhy (prezentace v celé ČR i zahraničí)
  • EDUKACE – výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o kreativním odvětví v Brně, včetně online akcí
  • VEŘEJNÝ PROSTOR – podpora v oblasti maloobchodu (redesign výloh), designové instalace, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru
  • SPECIFICKÉ ZACÍLENÍ – dle aktuálních potřeb města nebo potřeb kreativního odvětví

 

Dotace se vztahují na projekty realizované jak na území statutárního města Brna a ČR, tak na aktivitu uskutečněnou v zahraničí. Nositelé projektů mohou zažádat o finanční podporu dosahující 50 % rozpočtu projektu. Maximální částka, na kterou mohou kreativci dosáhnout, je stejně jako celkový rozpočet dotačního programu stanovena vždy danou výzvou.