Kreativní vouchery pro rok 2024 – výzva vyhlášena!!

Ministerstvo kultury vyhlásilo oblíbenou výzvu Kreativní vouchery pro rok 2024. Samotný příjem žádostí bude otevřen 1. 2. 2024 a ukončen k 29. 2. 2024.

Účelem tohoto programu je poskytnutí dotace žadatelům v oblasti kreativity s cílem zlepšit prezentaci jejich produktu, procesu nebo služby směrem ke klientům.

Následující harmonogram:

  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v dotačním portálu MK: 1. 2. 2024
  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 2. 2024
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2024

 

Příjemce dotace:

  • Malé a střední podniky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy.

 

Podporované oblasti: 

  • Architektura, interiérový design, design nábytku,
  • Design služeb,
  • UX design,
  • Film a video (např. hrané, animované, virální…), televize,
  • Fotografie,
  • Grafický design,
  • Hudba, zvuk, rozhlas,
  • Informační a komunikační technologie (např. mobilní aplikace, multimediální prezentace, rozšířená realita, vývoj softwaru…),
  • Kulturní dědictví,
  • Marketingové strategie (např. branding…),
  • On-line marketing (např. strategie pro online nástroje PPC, SEO, e-mailing, sociální sítě…),
  • PR,
  • Práce s texty (např. copywriting, literatura a knižní trh),
  • Produktový design, průmyslový design, módní design
  • Řemesla

 

Výše podpory:

  • Minimální výše dotace – 50.000 Kč.
  • Maximální výše dotace – 150.000 Kč
  • Podpora je poskytována ve výši maximálně 85 % ceny služby bez DPH

 

Co pro Vás uděláme:

  • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
  • Ověření způsobilosti žadatele;
  • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
  • Odeslání žádosti dle náležitostí