KREATIVNÍ EVROPA – DOTACE PRO KULTURNÍ A KREATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví (scénická umění, výtvarné umění, literatura, hudba, film, televize, herní průmysl, kulturní dědictví ad.).

Program Kreativní Evropa se skládá ze tří částí

  • Media – Podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
  • Kultura – Podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví vyjma audiovize
  • Mezioborová část – podpora inovativních projektů na pomezí kultury, umění a technologií; podpora zpravodajských médií a mediální výchovy

Cíle a priority programu

Hlavní cíle programu Kreativní Evropa v období 2021–2027 jsou:

  • chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kulturní dědictví,
  • zvyšovat konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a kreativních odvětví, zejména v oblasti audiovize.

Díky podpořeným projektům a dalším aktivitám hodlá:

  • prohlubovat uměleckou a kulturní spolupráci na evropské úrovni; podporovat tvorbu evropských děl; posílit ekonomický, sociální a vnější rozměr evropských kulturních a kreativních odvětví; napomáhat inovacím a mobilitě,
  • podporovat konkurenceschopnost, spolupráci, inovace a udržitelnost evropského audiovizuálního odvětví,
  • prosazovat mezioborovou spolupráci v inovativních projektech, i nezávislé a pluralitní mediální prostředí včetně mediální gramotnosti (pozitivní dopad na svobodu uměleckého projevu, mezikulturní dialog a sociální začleňování).