ITI Olomoucko – Školící střediska

Podnikatelské subjekty z Olomoucka se můžou hlásit do průběžné výzvy zaměřené na vybudování
školících středisek. Celková alokace výzvy činí 60 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

 • výrobní podniky z olomoucké aglomerace
 • výzkumné organizace;

Jaká je výše dotace?

 • Minimální výše dotace je 500 000 Kč, maximální pak 5 mil. Kč
 • Míra podpory je 50 % způsobilých výdajů;

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • výstavba nových školících center
 • rekonstrukce školících center (rekonstrukce budov nebo jejich částí na školící střediska)
 • pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd.
 • pořízení vzdělávacích programů;

Podmínky a omezení:

 • Součástí školícího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školící místnost, tj.
  kanceláře pro lektory či vedení školícího střediska, sociálního zařízení, prostory pro přípravu
  drobného občerstvení.
 • Nelze podpořit pořízení, výstavbu či rekonstrukci prostor, které ke školení slouží jen částečně. Dále
  nelze financovat pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně. Zároveň z
  dotace nelze pořídit pozemky a budovy.
 • Projekt musí být realizován na území vymezeném v integrované strategii ITI pro olomouckou aglomeraci.

Co pro Vás zajistíme?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás