Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Alokace pro výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

Výzva je určena malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostíPříjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. září 2022 do 31. prosince 2023.