Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Získejte dotaci již od 250.000 Kč na digitalizaci a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

 

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

 

Získejte až 40 % celkových způsobilých výdajů.