Design credits 2024

Cílem výzvy je podpora spolupráce žadatele a poskytovatele designérských služeb, jež povede k vytvoření či inovaci výrobků. Externí služby průmyslových designérů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat jejich výrobky, rychle reagovat na požadavky trhu a tím podpořit jejich konkurenceschopnost, posílit exportní připravenost a významně zvýšit hodnotu jejich značky.

Podporovanou aktivitou je inovace průmyslového designu produktového portfolia žadatele nebo design nového produktu, určeného pro sériovou výrobu, která povede ke zvýšení estetických, funkčních nebo ekologických vlastností výrobku. Půjde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele designérských služeb, jenž je založený na součinnosti obou stran, tzn. žadatel je v průběhu procesu rovněž aktivní. Výsledkem tohoto procesu je navržení průmyslového designu produktu, určeného pro sériovou výrobu. Podporovanými aktivitami nejsou jednorázové projekty (např. zakázková výroba pro jednoho určitého klienta, výstavu, prezentační účely apod.).