COVID PROGRAMY

Programy COVID jsou určeny podnikatelským subjektům, které musely kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny, přerušit svou činnost a které jim znemožnily poskytování služeb zákazníkům.

Příjem žádostí:

Dle konkrétního COVID programu    

Míra podpory:

Dle konkrétního COVID programu, např. částka na zaměstnance nebo procento z nákladů     

Oprávněný žadatel:

Podnikatelské subjekty zasažené mimořádnými opatřeními

Typ výzev:

Kolové

Programy:

COVID – kultura

COVID – sport

COVID – gastro – uzavřené provozy

COVID – nájemné

Co pro Vás uděláme:

  • Poradenství při obsahové části žádosti;
  • Konzultace s vlastním projektovým manažerem k nastavení projektové žádosti

 

Za dobu existence těchto programů jsem již mnoha firmám pomohly s podáním žádostí. Kontaktujte nás a pomůžeme i vám.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás