COVID 2021

Program COVID 2021 je určen podnikatelským subjektům, které musely kvůli krizovým mimořádným opatřením omezit svou činnost a poskytování služeb zákazníkům.

Příjem žádostí:

  • Do 31. 5. 2021 do 16:00 hod.  

Míra podpory:

  • Maximálně 500 Kč na den / zaměstnance   

Oprávněný žadatel:

  • Podnikatelské subjekty zasažené mimořádnými opatřeními

Typ výzev:

  • Kolové

Rozhodné období:

  • Od 11. 1. 2021 do 31. 3. 2021

Co pro Vás uděláme:

  • Poradenství při obsahové části žádosti;
  • Konzultace s vlastním projektovým manažerem k nastavení projektové žádosti

 

Za dobu existence těchto programů jsem již mnoha firmám pomohly s podáním žádostí. Kontaktujte nás a pomůžeme i vám.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás