Stonavská Barborka, z.s.

Posláním Stonavské Barborky, z.s. je podpora malých vokálních a vokálně-instrumentálních souborů v oblasti klasické hudby a lidové písně.

Její podstatou je přiblížit prostřednictvím mezinárodních kulturně-společenských akcí krásu uměleckého projevu zaměřeného na komorní a ansámblovou vokální a vokálně-instrumentální hudbu.

 

Vizí Stonavské Barborky je vytvořit celosvětovou síť komorních a ansámblových zpěváků a hudebníků s nimi spolupracujících či sympatizujících.

Cestou k naplnění této vize je organizace pravidelných soutěžních i nesoutěžních setkávání interpretů komorního a ansámblového zpěvu.

Tato setkání nabízí účastníkům unikátní příležitost představit se na mezinárodní úrovni, předvést svůj výkon, srovnat jej s ostatními účastníky a získat nové kontakty, cenné informace a zkušenosti, a díky odborné mezinárodní porotě rovněž kvalifikovanou zpětnou vazbu.

Přitom je kladen důraz na aktivní spolupráci s umělci, pedagogy a školami, uměleckými institucemi a všemi, kdo jsou nebo mohou být pro tento umělecký projev přínosem.

 

Pilotní projekt Stonavské Barborky, s.z. je Mezinárodní festival komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka.

Hlavní programovou náplní festivalu je pořádání Interpretační soutěže Stonavská Barborka – mezinárodní soutěže pěvců s možností jejich soutěžní prezentace formou pěveckých ansámblů a komorních uskupení složených ze studentů i nestudentů uměleckých škol. Podstatou je objevovat krásu kompromisu mezi individualitou sólisty při jeho zařazení do malého kolektivu (ansámblu či komorního seskupení). Tato soutěž je pro účastníky jedinečnou příležitostí odzkoušet si na mezinárodní úrovni kvalitu tohoto kompromisu, předvést jej, konfrontovat a díky odborné porotě získat odborné hodnocení.

Dalšími akcemi jsou Skladatelská soutěž Stonavská Barborka, která je výzvou všem hudebním skladatelům, kteří svou tvorbu věnují vokální a vokálně-instrumentální hudbě a Výtvarná soutěž Stonavská Barborka, která je zajímavou příležitostí pro mladé lidi jak vyjádřit svůj vztah k hudbě, zpěvu a kultuře výtvarnými prostředky.

Ve dnech 17. – 20. listopadu 2022 proběhne již 16. ročník oblíbeného festivalu komorního a ansámblového zpěvu, který pořádá Stonavská Barborka, z.s. Nově se uznávaný soutěžní festival s mezinárodní účastí 70 soutěžních ansámblů bude jmenovat Leo Clemens – Stonavská Barborka 2022, a proběhne v Kroměříži.

www.leoclemens.cz