RIMGO s.r.o.

RIMGO s.r.o.

Společnost RIMGO s.r.o.je dlouholetým dovozcem a partnerem významných světových výrobců LED svítidel, specialuzuje se na dovoz LED technologií, jejich testování, vývoj a financování dodávek zboží. Je také silnou firmou s dlouholetou tradicí v oblasti finančnictví a řešení bankovních pohledávek, která má licenci i na detektivní činnost a ochranu majetku a osob.

Firma provozuje sportovně-rekreační areál, který se stal základnou nově vybudovaného Střediska podpory vrcholového sportu – servisní sportovní organizace určené pro významné sportovní kluby v regionu. Zajišťuje trenérské, kondiční, masérské, fyzioterapeutické i reklamní služby.

www.rimgo.cz