PH poradce servis s.r.o.

Firma zajišťuje komplexní služby v oblasti zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí v souladu se všemi legislativními požadavky a s ohledem na dlouholetou zkušenost ve všech průmyslových odvětvích svými vysoce kvalifikovanými a certifikovanými pracovníky. Hlavní oblasti naší činnosti jsou:

ŠKOLENÍ
• jeřábníků a vazačů
• ostatní obsluhy na výše jmenovaná zařízení
• práce ve výškách a v oblasti BOZP
• opakovací i základní školení
• osob zodpovědných za provoz, apod.
• pořádaní seminářů o problematice zdvihacích zařízení

OCELOVÉ KONSTRUKCE
• podrobné prohlídky ocelových konstrukcí
• posouzení technického stavu, geometrické zaměření
• statické výpočty a zpracování projekčních dokumentací

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
• komplexní služby v oblasti zdvihacích zařízení, vázacích prostředků a ocelových konstrukcí
• systémy bezpečné práce, zpracování a aktualizace
• zpracování legislativních dokumentů a provozní dokumentace • zpracování posudků, návodů a technologických pracovních postupů • zvláštní posouzení zdvihacích zařízení, ocelových konstrukcí • provádění poradenství při výběru nových i vyřazení nevyhovujících zařízení, apod.

BOZP A PREVENCE RIZIK
• zajištění úkolů v prevenci rizik na pracovištích
• provádění analýzy rizik a navržení opatření k jejich eliminaci
• zpracování bezpečnostních a náhradních opatření

www.phporadce.cz