Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Kancelář Ombudsmana pro zdraví

Zakladatelem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví je MUDr. Martin Jan Stránský, který pracuje jako lékař a zdravotnický poradce s mezinárodní působností.

Hlavním důvodem, proč vznikla Kancelář Ombudsmana pro zdraví, je setrvávající absence standardizace systému ve zdravotnictví. Svědčí o tom stížnosti těch, kteří se nemohou dovolat účinné pomoci, mají dotazy k tomu, jak je o ně pečováno, nebo se cítí být v ordinacích či nemocničních pokojích spíše přítěží. Na druhé straně jsou zde však i příběhy zdravotníků, kteří se dostali do sporu s pacientem, jsou pod tlakem nadřízených pro svůj odlišný přístup, dostali se do slepé uličky při jednání o úhradě nákladné léčby pro svého pacienta apod.

Usilujeme o to, aby vztahy mezi pacienty a zdravotníky byly takové, že budeme moci zaniknout.

www.ombudsmanprozdravi.cz