Havířovský sociální podnik s.r.o.

Zaměstnáváme osoby ze sociálně ohrožených skupin. Opravujeme bytové jednotky ve městě Havířově a jeho okolí. Působíme v regionech: havířovsko, karvinsko, ostravsko.

www.hasop.cz