100. Výzva – Energetické úspory

V období od 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019 byl vyhlášen příjem žádostí o dotaci v rámci programu energetických úspor. Cílem programu je snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné organizace
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Podporované aktivity

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov zahrnující:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace otvorových výplní
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Instalace fotovoltaického systému
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

Harmonogram:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2018 – 31. 1. 2019

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše podpory je 100 000 Kč bez DPH
 • Výše podpory 35-50 % podle výše dosažené úspory
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla dosahuje výše podpory max. 70 %

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s příslušnými úřady.

Zajímají Vás i jiné dotace pro podnikatele, rádi Vám pomůžeme.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás