Dotační poradenství CCT

Co v rámci dotačního poradenství získáte?

Budete mít svého projektového manažera, který vám aktivně bude vyhledávat dotační příležitosti a nemůže se stát, že o nějakou přijdete. V případě zájmu vám zajistíme celý projektový management při realizaci dotačního projektu, který podpoří rozvoj vaší společnosti.

V čem spočívá přínos pilíře dotačního poradenství?

Díky úzké spolupráci se členy firemní komunity CCT známe jejich aktuální i výhledové podnikatelské záměry, na které následně vyhledáváme vhodné dotační výzvy nebo jiné možnosti financování. Díky tomu můžeme členům garantovat, že jim neunikne žádná možnost financování zrovna jejich podnikatelských záměrů. Nejedná se tak o rozesílání newsletterů, kterým se řada klientů nemá čas věnovat, ale o pravidelnou schůzku, během které si nastíníme aktuální i výhledové záměry. Každý člen má svého vlastního projektového manažera, který monitoruje dotační výzvy na národní, lokální, ale také i mezinárodní úrovni. V případě jeho zájmu pak také pomáháme s vypracováním žádosti a souvisejícím projektovým managementem. Přidanou hodnotou pro členy může být také odměna pro CCT pouze za schválení dotace. Řada klientů byla našim nastavením smluvních podmínek příjemně překvapena. Nejčastěji ti, kteří již v minulosti spolupracovali s poradenskými firmami, které si nechávaly hlavní část odměny zaplatit po podání žádosti bez vazby na její úspěch.

Na jaké dotační tituly se můžeme těšit v novém programovém období?

V tomto roce jsou postupně vyhlašovány nové dotační tituly z nového programového období a zájemci se mají nač těšit! Opět budou prostředky plynout do rozvoje malých, středních i velkých firem v oblastech, jako jsou digitalizace podnikatelského prostředí, pořízení strojů a zařízení, realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti podnikatelských objektů, nebo vlastního výzkumu a vývoje. Dřívější nepříznivá situace přibrzdila podnikatelský růst a my pevně věříme, že v novém programovém období bude řada zajímavých dotačních výzev, které opět pomohou nastartovat podnikání. 

Jaké typy projektů jsme realizovali?

Záměry našich klientů jsou velmi pestré, takže se CCT za svou historii věnoval velmi rozmanitým projektům. Někdo chce rekonstruovat svůj podnikatelský areál, další pak pořídit CNC technologii, jiný má pak zájem školit své zaměstnance… Pomáhali jsme s rozvojem sociálního podniku, modernizací vzdělávací infrastruktury nebo projekty na pořízení a instalaci fotovoltaiky. Velmi si vážíme i získání podpory na jedinečný záměr Baníku Ostrava, konkrétně záměru dorostenecké fotbalové interligy, díky kterým se mladí hráči mohli porovnat s vrstevníky z předních klubů Česka, Slovenska, Polska i Maďarska. Těší nás zároveň i skutečnost, že se Baníku po odehrání této interligy sama ozývají zvučná fotbalová jména, která mají zájem o vstup do dalšího ročníku.

Kolik peněz jste zajistili pro své klienty?

Za téměř desetiletou historii CCT se povedlo klientům získat přes čtyři mld. Kč na rozvoj jejich podnikání. Je radost vidět spokojeného klienta, který se s důvěrou rád vrací.

 

📞 Kontaktujte našeho kolegu Pavla Dombka na telefonním čísle: +420 734 447 265 nebo e-mailu: dombek@cct.cz