SOLBIEN a.s.

Solbien a.s. navrhuje a poskytuje technologická řešení pro nakládání s odpady , jejichž výsledkem je přeměna odpadu (zelený odpad, zvířecí hnůj, potravinářský odpad, kaly z čistíren odpadních vod, poddimenzovaná frakce atd.) na hodnotný konečný produkt – kompost nebo biopalivo. Naše řešení je rychlé, spolehlivé a energeticky úsporné .

Náš jedinečný přístup nám umožňuje vyhovět širokému spektru zákazníků. Jsme hrdí na to, že každému zákazníkovi poskytujeme řešení na míru s ohledem na jeho individuální potřeby.

Zákazníci z celého světa nás kontaktují, když se snaží najít správnou technologii pro zpracování jejich problematického odpadu. Naším cílem je nabídnout ekologické zpracování odpadu , které by umožnilo odpad znovu použít a vyhnout se skládkování. Jsme odborníci na hledání úspěšných řešení i pro vzdálené lokality.

Naše interní odbornost zahrnuje obchod, marketing, propagaci, podporu v rámci případových studií, testování, financování a implementaci technologie v nových nebo stávajících provozech.

Naše hlavní obory činnosti jsou:

  • Recyklace biologicky rozložitelného odpadu na kompost nebo biopalivo
  • Čištění vodních ploch a kanálů od vodního hyacintu a jeho následné zpracování na kompost
  • Recyklace komunálního odpadu na kompost nebo biopalivo

www.solbien.com