MŠ Paprsek

MŠ Paprsek zajišťuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem 2-7 let. Zaměřujeme se především na předškolní speciální vzdělávání a následnou celostní péči o dítě samotné a jeho rodinu.

Funkční podporu a péči poskytujeme dětem s různým druhem zdravotního postižení, či omezení.

Našimi klienty jsou tedy děti s ADHD, komunikačními potížemi, autismem, děti s mentálním postižením, děti s poruchami chování, vývojovými neurologickými problémy.

Plně kvalifikovaný personál našeho zařízení poskytne individuální plán přechodu na klíč každému dítěti, tedy i tomu, které se chystá do základní školy tak, aby nastoupilo další cestu vzdělávání sebevědomě, jistě a s radostí, doceněné.

Spolupracujeme také s psychology, terapeuty a klinickými logopedy tak, abychom co nejvíce vyrovnaly případné deficity dítěte.

Žádné aktivity nám nejsou cizí: lyžařský výcvik, plavecký výcvik, škola v přírodě a mnohé další.

www.mspaprsek.eu