Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic již od roku 1971 poskytují zdravotnickou a humanitární pomoc těm nejzranitelnějším: lidem zasaženým válkou, přírodními katastrofami nebo epidemiemi. Každoročně léčí, očkují či operují miliony lidí po celém světě. Zároveň přináší jejich životní příběhy a upozorňují na krize, jejichž důsledky organizace zmírňuje. Působí ve více než 70 zemích světa na bezmála 500 projektech.

Svou činnost organizace vykonává v duchu tří principů:

Nestranně pomáhá těm, kteří pomoc potřebují, bez ohledu na jejich původ, náboženské vyznání či politické preference. Nezávisle operuje díky tomu, že téměř 100 % příjmů Lékařů bez hranic pochází od soukromých dárců. Organizace se tak rozhoduje bez vlivu vládních či mezinárodních institucí. Třetím principem je neutralita: Během konfliktů Lékaři bez hranic nestraní žádné z válčících stran.

Kancelář Lékařů bez hranic v České republice vznikla v roce 2006. Informuje veřejnost o situaci v krizových oblastech a zajišťuje finance i spolupracovníky pro zdravotnické a humanitární projekty v zahraničí.

Více na www.lekari-bez-hranic.cz